Nagradni konkurs - objava dobitnika

Kompanija Ipsos Strategic Marketing je, u saradnji sa Agenciom Nielsen, sprovela anonimno istraživanje praćenja TV programa među stanovnicima Republike Srbije. Ipsos je tim povodom organizovao Nagradni Konkurs kao znak zahvalnosti za učešće anketiranih domaćinstava u istraživanju.

Svi članovi anketiranih domaćinstava koji su dostavili putem SMS-a svoj jedinstveni promo kod na naznačeni telefonski broj kompanije Ipsos, dobili su mogućnost da, tačnim odgovorom na nagradno pitanje, učestvuju u nagradnom konkursu. Na ovoj strani se nalazi spisak učesnika u ovom Nagradnom Konkursu koji su osvojili Nagradni Vaučer.

Nagradni Vaučeri će u narednih 15 dana biti dostavljeni na adrese navedenih učesnika. Ukoliko iz bilo kog razloga vaučer ne bude dostavljen u navedenom periodu (a najkasnije do 10.10.2019), nagrađeni sa ovog spiska nas mogu kontaktirati na 060-0900-352, ili putem maila na adresu: Office.Serbia@ipsos.com

Dodatni dobitnici Nagradnog Vaučera u novom spisku "Dobitnici nagrada 2".