Privatnost i zaštita podataka

Posvećenost Ipsosa privatnosti i zaštiti podataka

Opšta uredba o zaštiti podataka koju je izdala Evropska unija (“GDPR”) i koja je stupila na snagu 25. maja 2018. godine je dalji evolucioni korak u zaštiti prava na privatnost ličnosti (na primer, strožije restrikcije u odnosu na saglasnost, „pravo na zaborav“, vrstu i količinu ličnih podataka koji se mogu iskoristiti, pristup podacima i bezbednost itd.) pored onih zaštita koje već neko vreme postoje u Evropskoj Uniji i u mnogim drugim zemljama širom sveta. [...]

Download the full Ipsos commitment to Privacy & Data Protection


Ipsosova globalna politika o privatnosti i zaštiti podataka

Kao deo društvene odgovornosti, Ipsos postupa u skladu sa međunarodnim zakonima, propisima i pravilima o zaštiti podataka. Ova politika zaštite podataka (“Policy” or “Data Protection Policy”) se svuda u svetu primenjuje u okviru Ipsos Group i zasnovana je na globalno prihvaćenim principima zaštite podataka. Ova politika usvaja osnovne principle Opštih propisa o zaštiti podataka Evropske unije (“GDPR”) kao minimum standarda kojih Ipsos Group, njegovi zaposleni i saradnici moraju da se pridržavaju.. [...]

Download the full Ipsos Global Data Protection & Privacy Policy