AppLife

AppLife är Ipsos egenutvecklade applikation för att utföra kvalitativ forskning i mobila enheter.

Vad är syftet?

Mobila undersökningar passar bäst i två forskningssammanhang:

 • Explorativ forskning:
  • Kommunicera med konsumenterna var de än är.
  • Att med hjälp av konsumenternas egna mobila enheter samla innehållsrika data som kombinerar text, känslor, platser och bilder.
  • Kan kombineras med detaljerade nätdagböcker eller frågeformulär för att komma djupare in i konsumenternas beteende och attityder.
 • Realtidshändelser:
  • Applikationens design utnyttjar mobilens fördelar för forskning i realtid.
  • Frågor som hör till sammanhanget hjälper konsumenterna att förstå händelsen.

Hur fungerar det?

Följande kan Ipsos egenutvecklade applikation tillhandahålla:

 • Öppna frågor
 • Deltagarna kan svara med text/foto och/eller film
 • Moderatorn kan ställa följdfrågor till deltagarna
 • Deltagarna kan skapa egna profiler
 • Deltagarna kan interagera med varandra och med moderatorn
 • Alla inblandade hos kunden kan se alla aktiviteter i appen i realtid

Varför är vår lösning unik?

Applife är utformad för kvalitativ forskning: Den kan användas med text, bilder, filmer, GPS-lokalisering.

Nya metoder