Vi tar ansvar

Ipsos syn på CSR (företagens samhällsansvar) har alltid varit att det ansvaret både är socialt, samhälleligt och miljömässigt. Med det som utgångspunkt kan vi jämföra oss med andra företag i världen, och den synen ligger också till grund för hur vi ska förbättra oss.

CSR-engagemang överallt där Ipsos finns | Ipsos Foundation
Politisk miljö | Frivilliga insatser

CSR-engagemang överallt där Ipsos finns

Ipsos_logo-united-nations-global-compact

Ipsos var det första företaget i världen att registrera sig för FN:s initiativ Global Compact.

Sedan 2008 har koncernen varit medlem i FN:s Global Compact, med tio universella principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Ipsos har ett antal CSR-verktyg, som till exempel  "The Green Book", med företagets uppförandekod och ”Book of Policies and Procedures”, kompletterad med rutiner för rapportering av oegentligheter.

Programmet skapades 2008 med tre huvudprinciper:

  • Följa de 10 principerna i FN:s Global Compact.
  • Minska vår miljöpåverkan.
  • Öka vårt sociala ansvar genom att starta Ipsos Foundation för att utbilda missgynnade barn och ungdomar i världen.

Ipsos-Green-BookIpsos uppförandekod
Hämta Ipsos Green Book


Ipsos Foundation

Ipsos-taking-responsibility-foundation

Ipsos vill med sin stiftelse ge fler människor tillgång till utbildning. 2014 lanserade koncernen Ipsos Foundation för att ta sitt sociala ansvar på plats runt om i världen, med ett anslag på 500 miljoner euro. Uppdraget är att arrangera utbildningar för fattiga barn och ungdomar i världen.

Ipsos Foundation stöder för närvarande 10 ideella grupper som främst arbetar med återuppbyggnad av skolor, stöd för barn och familjer i nöd, hälsoproblem och sociala och ekonomiska förhållanden.


Politisk miljö

Ipsos-tatking-responsibility-political-environment

Som ett internationellt företag tar Ipsos i sin tillväxtstrategi hänsyn till de ekologiska och miljömässiga effekterna av verksamheten.

Ipsos har en uttalad miljöpolitik i många länder för att göra medarbetarna uppmärksamma på vad som behöver göras för att minska vårt avfall, vår energiförbrukning och våra koldioxidutsläpp.

CSR 2016


Frivilliga insatser

Ipsos-taking-responsibility-employee-volunteering

För att minska vår miljöpåverkan och bidra till de lokala samhällena, har vi en Wider World-kommitté på alla större orter (som består av frivilliga ur personalen) som gör lokala insatser och berättar om våra aktiviteter både internt och externt.

Socialt medvetna insatser i världen: I 51 av våra länder har vi arbetat med välgörenhet* under 2015.

*Källa: ”Taking responsibility”, en årlig webbundersökning bland chefer i 73 länder som representerar 92 % av Ipsos verksamhet.
037.1-RCA-Kenya 005.1-course princess-reema-launches-historic-breast-cancer-awareness-campaign-for-saudi-women

Ipsos i Kenya stöder RCA (the Research Clubs of Africa). 

Latinamerika deltar i tävlingen. Med start 2015 uppmuntrar Ipsos sina anställda att bära Ipsos färger när de tävlar i stora tävlingar (tre tävlingar per land).

Förebygga och behandla cancer i Saudiarabien. Ipsos i Saudiarabien stödjer en kampanj för förebyggande och behandling av bröstcancer, som startades av medlemmar i den saudiska kungafamiljen.

Hämta Ipsos CSR-rapport