Skip to main content

Negativ långsiktig trend för Liberalerna

Ipsos Update April - där man bland annat kan hitta en ny global studie om...

To mark International Women’s Day, and in the wake of the #metoo campaign, a new...

En global närvaro i 89 länder

Alla länder

Vår passion är att förstå konsumenter, varumärken, marknader och vårt samhälle.
Vi levererar information och analyser som gör vår komplexa värld lättare
att förstå och navigera i, samt inspirerar våra kunder till att ta smartare beslut.

Har du en förfrågan?

Kontakta oss

Vill du delta i en undersökning?

Delta i en undersökning