Skip to main content

As environmental attitudes and consumer shopping habits change, packaging offers...

Både undersökningsbranschen och Ipsos har genomgått stora strategiska...

Kristdemokraternas högsta notering sedan 2002

En global närvaro i 89 länder

Alla länder

Vår passion är att förstå konsumenter, varumärken, marknader och vårt samhälle.
Vi levererar information och analyser som gör vår komplexa värld lättare
att förstå och navigera i, samt inspirerar våra kunder till att ta smartare beslut.