Integritet & dataskydd

Ipsos arbete för integritet och dataskydd

EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”), som träder i kraft den 25 maj 2018, är ytterligare ett steg i utvecklingen för att skydda individens rätt till integritet (exempelvis strängare krav vad gäller samtycke, rätten att bli bortglömd, typen och mängden personuppgifter som kan användas, tillgång till uppgifter och säkerhet, etc.) utöver det skydd som redan har funnits en tid inom EU och i många andra länder runt om i världen. [...]

Ladda ned Ipsos arbete för integritet och dataskydd


Ipsos Global Data Protection & Privacy Policy

As part of its social responsibility, Ipsos is committed to international compliance with data protection laws, regulation and rules. This data protection policy (“Policy” or “Data Protection Policy”) applies worldwide to the Ipsos Group and is based on globally accepted basic principles on data protection. This Policy adopts the fundamental principles of the EU’s General Data Protection Regulation(“GDPR”) as the minimum standard to which Ipsos Group, its employees and suppliers will have to adhere. [...]

Download the full Ipsos Global Privacy & Data Protection Policy