Bringing Life to life: Ipsos UU
OUR SOLUTIONS

Communities

Communities möjliggör för företag och varumärken att agera med människor i realtid. Med hjälp av communities kan du få nya insikter och idéer till att utveckla ditt erbjudande. I communities medverkar människor som vill vara med och tycka till och påverka.

Syfte och behov

Hur får jag en djupare förståelse för min marknad eller målgrupp?

Hur kan jag ta hjälp av konsumenternas idérikedom och kreativitet för att skapa bättre innovationer?

Hur förstår jag mina konsumenters köpprocess?

Hur får jag feedback på produkttester?

Hur hittar jag nya trender och konsumentbehov som inte är uppfyllda?

Erbjudande

Vi samlar din målgrupp i ett digitalt forum och skapar en engagerad diskussion. Vi skapar en trygg stämning som ger öppna, ärliga svar och kreativa samtal. Du får direkt tillgång till resultat och kan själv lägga till nya teman. Tekniken ger unika möjligheter att använda visuella hjälpmedel. Du kan exempelvis testa olika hyllplaceringar, butiksinredningar, marknadsaktiviteter etc. via 3D-animationer. Resultatet är djupgående och innehåller genuina konsumentinsikter – i realtid.

Communities drivs av gruppdeltagarnas engagemang. För att skapa engagemang krävs öppna och bredda frågor som lämnar rum för olika uppfattningar och diskussioner, vilket leder till djupare konsumentförståelse. Detta kan uppnås både genom kvalitativa diskussionsfrågor, men även kvantitativa för att täcka in flera typer av frågeställningar.

Kund case

Vår kund ville hitta ett nytt och bättre sätt att utföra produkttester med unga män. Vi genomförde att 6 veckor lång community med män i åldern 16-25 år. Vi började med produkttestet när vi hade skapat ett engagemang, samtidigt som vi fortsatte med andra aktiviteter (diskussioner, enkäter etc) under testperioden för att hålla engagemanget uppe. Viljan att svara och tycka till var högre än vid traditionell research, med livliga diskussioner och med mycket feedback.