Dagens parti: Centerpartiet 4 juli 2019

Opinionsutveckling, väljarrörelse, väljarna, partiets kännetecken, sakfrågeägarskap, partiledarförtroende och sociala medier redovisas i denna rapport.

Sammanfattning

 • Centerpartiet gick fram med 2,5 procentenheter till 8,6 procent i riksdagsvalet. Resultatet är det bästa sedan 1988 (11,3%).
 • Centerpartiet gör bättre valresultat till kommunerna (9,7 % i snitt 2018) än vad man gör till riksdagen och regionerna (8,4 i snitt 2018).
 • I valet till Europaparlamentet ökade Centerpartiet med 4,3 procentenheter. Valresultatet (10,8 %) är det bästa för partiet sedan Sverige gick med i EU.
 • Efter att ha tappat i opinionen under senhösten/vintern har stödet ökat och har idag ett stöd som ligger över valresultatet.
 • C gör nettovinster av väljare från soffan, S, L och Sd och små nettoförluster till M, V och Mp.
 • Partiets starkaste väljargrupper är studerande, SACO medlemmar och yngre väljare (-29).
 • Tre av tio anser att utvecklingen i Sverige går åt rätt håll, två av tio att den går åt fel håll.
 • Den vanligaste ideologiska etiketterna som Centerpartiets väljare använder för att beskriva sig själva är Liberal följt av ekologist/grön, feminist och globalist , en av sex etiketterar sig som socialist.
 • Knappt hälften av C:s väljare placerar sig till höger på vänster högerskalan, fyra av tio i mitten och var sjunde till vänster. Drygt hälften har GAL värderingar, en av tolv har TAN värderingar.
 • Miljö och klimatfrågan följt av skola/utbildning och sjukvård är de frågor som flest C väljare anger som den viktigaste.
 • Det karaktärsdrag som flest väljare använder för att beskriva Centerpartiet är ”Vacklar hit och dit” följt av ”Samarbetsvilliga”, ”Klagar mer på andras politik än pratar om vad man själv vill” och ”Förstår företagandets villkor".
 • Sakfrågemässigt är (av de vi undersöker) miljö och klimatfrågorna Centerpartiets starkaste område även om partiet tappat en del på detta område de senaste åren.

Samhälle