Dagens parti: Kristdemokraterna 6 juli 2019

Opinionsutveckling, väljarrörelsen, väljarna, partiets kännetecken, sakfrågeägarskap, partiledarförtroende och sociala medier redovisas i denna rapport.

Sammanfattning

 

  • Kristdemokraterna ökade med ca 1,6 procentenheter i riksdagsvalet. Resultatet på 6,3 procent är det 5:e bästa för partiet i ett riksdagsval. Resultatet till Europaparlamentsvalet på 8,6 procent är det bästa någonsin för partiet.
  • Mellan Almedalsveckan 2018 fram till april fyrdubblades opinionsstödet för partiet. Trots ett kraftigt tapp i slutet på maj/början på juni har partiet ett stöd på ca 2 procentenheter över valresultatet.
  • Kristdemokraternas väljare har en mer pessimistisk syn på utvecklingen än vad väljarkåren i stort har. Invandringen är den fråga som flest Kd väljare anger som den viktigaste, därefter kommer sjukvården och kriminalitet och brottslighet.
  • Drygt fyra av tio Kd väljare beskriver sig som konservativa, en av tre som liberaler. En av fem beskriver sig som nationalist och lika många som globalist . Drygt åtta av tio står till höger på vänster högerskalan, drygt häflten har TAN värderingar, en av sju GAL värderingar.
  • Det karaktärsdrag som flest använder för att beskriva Kristdemokraterna är ”Bakåtsträvande” följt av ”Fast i det förgångna” och ”Står på de välbärgades sida”. Sakfrågemässigt är partiets starkaste område äldreomsorgen och sjukvården.

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle