Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2019

Opinionsutveckling, väljarrörelser, väljarna, partiets kännetecken och sakfrågeägarskap och sociala medier redovisas i denna rapport.

Sammanfattning

 

 • Efter att ha tappat tre riksdagsval i rad så fick man i princip ett oförändrat resultat i höstens riksdagsval (+0,1 procentenhet)
 • Resultatet (5,5 procent) är det tredje sämsta för partiet sedan demokratins genombrott (2014: 5,4; 1982: 4,7)
 • Gjorde sitt sämsta resultat i valet till Europaparlementet sedan Sverige gick med i EU.
 • Tappade opinionsstöd efter valet och var nere under fyraprocentsspärren i februari har återhämtat sig något men ligger fortsatt under valresultatet i väljarstöd.
 • Har nettotapp till fem av de andra partierna något mer till C och Sd än till M, Kd och Mp, gör nettotapp till ”soffan”, liten nettovinst från S.
 • Starkaste väljargrupperna är studerande, SACO medlemmar och väljare med inkomster över brytpunkten.
 • Har en mer optimistisk syn på utvecklingen i Sverige än vad väljarkåren i stort har.
 • Den vanligaste ideologiska etiketten som L väljare använder för att beskriva sig själva är Liberal följt av Globalist och Feminist.
 • En av nio beskriver sig själva som Socialister.
 • Knappt sex av tio placerar sig till höger på vänster högerskalan, drygt var fjärde placerar sig i mitten och en av sju till vänster, drygt hälften har GAL värderingar, en av tio TAN värderingar.
 • Skola och utbildningen är den fråga som flest L väljare nämner som den viktigaste, på andra plats över viktigaste frågan hamnar frågor som rör miljö/klimat.
 • Det karaktärsdrag som flest använder för att beskriva Liberalerna är ”Vacklar hit och dit” följt av ”Är för individens frihet ” och ”Samarbetsvilliga".
 • Sakfrågemässigt är skolan det område där flest anser att Liberalerna har bäst politik.

Läs mer i rapport som kan laddas ned.

Samhälle