Dagens parti: Socialdemokraterna 5 juli 2019

Opinionsutveckling, väljarrörelsen, väljarna, partiets kännetecken, sakfrågeägarskap, partiledarförtroende och sociala medier redovisas i denna rapport.

Sammanfattning

 

  • Resultatet i förra riksdagsvalet och i valet till Europaparlamentet blev resultaten de sämsta sedan rösträttens införande respektive Sveriges intåg i EU.
  • Opinionsstödet ökade under senhösten/slutet på 2018 men har under våren vänt neråt. Partiet ligger idag ca 3 procentenheter under valresultatet.
  • Störst nettotapp sker till V, M och C. Partiet gör en nettovinster från ”soffan”.
  • S väljarna är mer optimistiska över utvecklingen i Sverige än väljarkåren i stort. De viktigaste frågorna för S väljarna är miljö & klimat, skola/utbildning samt sjukvården.
  • Drygt sex av tio S väljare etiketterar sig själva som socialister, var fjärde som feminist och drygt var femte som ekologist/grön, 2 av 3 placerar sig till vänster på vänster högerskala, en av sexton till höger. Knappt hälften har GAL värderingar, var femte TAN värderingar.
  • Socialdemokraternas främsta karaktärsdrag är ”Regeringsduglighet”, ”Trygghet” och ”Klagar mer på andras politik än pratar om vad man själv vill”. Allt färre anger att partiet har bäst politik på många områden. Det sakområde som flest anger att partiet har bäst politik på är jobben. Partiet anses något oftare än andra partiet ha bäst politik när det gäller sjukvården, äldreomsorgen och skola/utbildning.

Läs mer i rapport nedan.

Samhälle