Digital Doctor 2020: Nordisk version

Nordisk undersökning bland allmänläkare med fokus på digital kommunikation och användande inom vården och gentemot läkemedelsindustrin.

Författare

Ipsos Healthcare lanserar Digital Doctor 2020 en Nordisk kvantitativ undersökning bland allmänläkare i syfte att förstå deras åsikter, användning och möjligheter inom digitala kanaler och information. Undersökningen är en Nordisk version av Ipsos globala Digital Doctor som funnits sedan 2015. Intervjuerna kommer att genomföras i maj/juni 2020 med en färdig rapport i augusti. Undersökningen kommer att inkludera frågeställningar om hur COVID-19 har förändrat beteendet och inhämtandet av information. 

Författare

  • Jan Olsson

Mer insikter om Hälsa & Läkemedel

Nya metoder