DN/Ipsos: Dött lopp mellan S och Sd, rekordlåg notering för Liberalerna

I DN/Ipsos väljarbarometer för november 2019 fortsätter Sverigedemokraterna att öka (+ 1,7 procentenheter) och får 25 procent. Noteringen är den högsta notering någonsin i DN/Ipsos mätningar. Samtidigt som Sd ökar så ökar även Socialdemokraterna (+1,1). Avståndet mellan S och Sd uppgår till 0,7 procentenheter till S fördel. Liberalernas stöd är nere på 3 procent vilket är den lägsta noteringen sedan mätserien började för 40 år sedan (november 1979).

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs
Get in touch

Sverigedemokraterna ökar med 1,7 procentenheter till 25 procent. Noteringen är den högsta någonsin för partiet i DN/Ipsos mätningar. Noteringen innebär att avståndet till Socialdemokraterna har minskat kraftigt och uppgår i dag till 0,7 procentenheter till S fördel.  Avståndet är så litet att det idag inte med säkerhet går att säga vilket av partierna som är störst.

Vänsterpartiet tappar 1,4 procentenheter och får 8 procent vilket är den lägsta siffran för partiet sedan januari i år.

Socialdemokraterna ökar med 1,1 procentenhet och får 25 procent. Noteringen innebär att man har ett stöd på ca 3 procentenheter under valresultatet.   
Liberalerna tappar 0,3 procentenheter och landar på 3 procent.  Partiet har inte vid något tillfälle under mätseriens 40-åriga historia haft ett lägre väljarstöd än idag.

Moderaterna ökar med en halv procentenhet (+0,5) och får 17 procent. Med undantag för en tillfällig uppgång i september har partiet legat under sitt valresultat under hela hösten.

Miljöpartiet tappar 0,8 procentenheter och har idag stöd av 5 procent.    Kristdemokraterna får 7 procent (-0,6 procentenhet i förhållande till oktober).

Centerpartiet ligger i stort sett still och har ett fortsatt stöd på 8 procent (+0,1 procentenheter).  

Övriga partier noterar ett stöd på 2 procent (-0,3 procentenheter) 

Det samlade stödet för de partier som står bakom Januariavtalet är i stort oförändrat (+0,1 procentenhet) och ligger kvar på 41 procent. Det samlade stödet M, Kd och Sd ökar med 1,5 procentenheter till 48 procent.  Avståndet mellan dessa grupperingar är idag 6,7 procentenheter till januaripartiernas nackdel.  
Andelen osäkra minskar med 0,5 procentenheter till 11 procent. 


Ipsos har för denna mätning genomfört 1 551 intervjuer (330 via talade telefoni, 341 via SMS och 880 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under perioden 11–24 november 2019.  
 

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle