DN/Ipsos: Fortsatt minimala förändringar i partiernas väljarstöd – stödet för L förblir lågt

I DN/Ipsos väljarbarometer för april 2021 är stödet för L fortsatt lågt. Kristdemokraterna tar sig upp över strecket, och Socialdemokraterna tappar en procentenhet.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs
Get in touch

Stödet för Socialdemokraterna minskar med 0,9 procentenheter och partiet stöds idag av 26 procent.

Kristdemokraterna ökar med 0,8 procentenheter och har idag ett stöd på 5 procent.

Miljöpartiet ökar med 0,6 procentenheter och har idag stöd av 4 procent (avrundat nedåt).

Liberalerna minskar 0,5 procentenheter, och ligger fortsatt kvar på en låg nivå. Liberalerna stöds idag av 3 procent (avrundat uppåt). Stödet tangerar partiets lägsta notering från december 2020.

Vänsterpartiet minskar med 0,4 procentenheter efter förra månadens ökning, och partiet stöds idag av 10 procent.

Moderaterna minskar med en 0,4 procentenheter och har idag ett stöd på 22 procent.

Sverigedemokraterna minskar med 0,4 procentenheter och stöds idag av 19 procent.

Centerpartiet ökar med 0,4 procentenheter och har ett fortsatt stöd på 9 procent.

Övriga partier noterar ett sammantaget stöd på 2 procent (+0,6 procentenheter).

Det samlade stödet för de partier som står bakom Januariavtalet uppgår till 42 procent (- 0,3). Det samlade stödet M, Kd och Sd är stabilt på 46 procent. Avståndet mellan de båda grupperingarna uppgår till 3,4 procentenheter till januaripartiernas nackdel.

Andelen osäkra är 13 procent.


Ipsos har för denna mätning genomfört 2 055 intervjuer (302 via talade telefoni, 496 via SMS och 1257 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under perioden 13–25 april 2021.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle