DN/Ipsos: Fortsatt uppåt för Socialdemokraterna

I DN/Ipsos väljarbarometer för januari 2022 ökar stödet för Socialdemokraterna. Liberalerna och Miljöpartiet ligger fortsatt kvar under spärren.

Författare
  • Nicklas Källebring Public Affairs
Get in touch

Stödet för Socialdemokraterna fortsätter uppåt. I förhållande till decembermätningen ökar man med 2 procentenheter. Månadens notering på 31 procent är den högsta sedan maj 2020.

Moderaterna ökar med 0,8 procentenheter och har idag ett stöd på 21 procent.

Sverigedemokraterna minskar för fjärde mätningen i rad. Tappen är små mellan de enskilda mätningarna och i förhållande till december är nedgången 1,5 procentenheter och partiet stöds idag av 18 procent. Den sammanlagda nedgången i de fyra senaste mätningarna gör att partiet idag har ett stöd som är knappt tre procentenheter lägre än vad man hade i september 2021.

Vänsterpartiet minskar för tredje mätningen i rad. I förhållande till decembermätningen med 0,8 procentenheter och har idag stöd av 10 procent. Den sammantagna nedgången de tre senaste mätningarna uppgår till knappt 2 procentenheter.

Centerpartiet minskar med 1,0 procentenhet och partiet har idag ett stöd på 6 procent. Månadens mätning är den fjärde i rad där Centerpartiet tappar stöd. Minskningen i varje mätning har varit begränsad men den sammantagna effekten av tappen under senhösten gör att partiet ligger ca 3 procentenheter under det stöd man hade under våren 2021.

Kristdemokraterna ökar med 1,1 procentenheter och stöds idag av 6 procent.

Stödet för Liberalerna ökar med 0,9 procentenheter och partiet stöds idag av 4 procent (avrundat uppåt). Månadens mätning är den nittonde i rad där stödet för partiet ligger under spärren.

Stödet för Miljöpartiet minskar med 0,5 procentenheter och partiet stöds idag av 3 procent (avrundat nedåt).

Övriga partier noterar ett sammantaget stöd på 1 procent (-0,9 procentenheter).

Andelen osäkra är 14 procent.


Ipsos har för denna mätning genomfört 1 600 intervjuer (351 via talade telefoni, 486 via SMS och 763 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under perioden 11–24 januari 2022.

Författare
  • Nicklas Källebring Public Affairs

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle