DN/Ipsos: Historiskt lågt stöd för Socialdemokraterna

I DN/Ipsos väljarbarometer för januari 2020 fortsätter Socialdemokraterna att tappa stöd och når sin lägsta siffra i väljarbarometerns drygt 40-åriga historia. Sverigedemokraterna noterar ett stöd på knappt en procentenhet över Socialdemokraternas. (avståndet mellan S och Sd uppgår till 0,9 procentenheter till SD:s fördel). Vänsterpartiet ökar till 11 procent.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs
Get in touch

Socialdemokraterna minskar med 1,5 procentenheter och får 23 procent. Noteringen är den lägsta för partiet i väljarbarometerns drygt 40-åriga historia.   Noteringen är ca en halv procentenhet lägre än i januari 2012 (23,7) då Håkan Juholt avgick och Stefan Löfven tog över som partiledare.  Socialdemokraterna har tappat 7,1 procent i stöd sedan januari 2019 då januariavtalet ingicks. Partiet har idag ett stöd på ca 5 procentenheter under valresultatet från 2018. 

Miljöpartiet tappar 1,3 procentenheter och har idag stöd av 4 procent.    Centerpartiet ökar med 1,2 procent och landar på 9 procent. Stödet för centerpartiet har varit relativt stabilt det senaste året och har legat mellan 8–9 procent i väljarbarometern det senaste året. 

Vänsterpartiet: Stödet för partiet ökar med 0,9 procentenheter till 11 procent.  Partiet låg senast på motsvarande nivå veckorna före riksdagsvalet 2018.

Kristdemokraterna ökar med 0,9 procentenheter i förhållande till december och får 7 procent.

Liberalerna minskar med 0,9 procentenheter och har idag stöd av 4 procent.     Moderaterna får 17 procent (+0,8). Stödet för partiet har varit relativt stabilt under de fyra senaste månaderna och legat kring 16–17 procent.

Sverigedemokraterna minskar med 0,4 procentenheter och ligger kvar på 24 procent. Partiet har under senhösten fått ökat stöd bland väljarna och har i de fyra senaste mätningarna legat på 23–25 procent. För första gången i våra mätningar är stödet för Sverigedemokraterna större än stödet för Socialdemokraterna. Avståndet mellan partierna uppgår i dag till 0,9 procentenheter till Sverigedemokraternas fördel.  Avståndet är för litet för att man med säkerhet ska kunna slå fast vilket av partierna som har högst stöd.

Övriga partier noterar ett stöd på 2 procent (+0,4 procentenheter). 

Det samlade stödet för de partier som står bakom Januariavtalet minskar med 2,6 procentenheter och uppgår idag till 40 procent. Det samlade stödet M, Kd och Sd ökar med 1,3 procentenheter till 47 procent.  Avståndet mellan dessa grupperingar ökar från 4,2 till 8,1 procentenheter till januaripartiernas nackdel.  

Andelen osäkra är 13 procent (+1,5 procentenheter).   


Ipsos har för denna mätning genomfört 1 528 intervjuer (350 via talade telefoni, 370 via SMS och 808 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under perioden 14–27 januari 2020.  

 
 
              

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle