DN/Ipsos: Inga stora förskjutningar i väljaropinionen

I DN/Ipsos väljarbarometer för juni ökar Moderaterna något. Kristdemokraterna ligger under spärren.

Författare
  • Nicklas Källebring Public Affairs
Get in touch

Stödet för Moderaterna ökar med 1,7 procentenheter och partiet har idag stöd av 19 procent. Med undantag för en nedgång i maj har stödet legat på ca 19 procent under större delen av våren.

Stödet för Socialdemokraterna ökar med 0,6 procentenheter och partiet har idag ett stöd på 37 procent. Stödet för S har legat över 35 procent under hela våren,

Vänsterpartiet minskar med 0,9 procentenheter och partiet stöds idag av 8 procent. Stödet för V har legat över valresultatet i alla våra mätningar efter valdagen.

Stödet för Liberalerna ökar något (+0,6 procentenheter) och stödet för partiet (4 procent) ligger precis på spärren.

Stödet för Kristdemokraterna är i princip oförändrat (-0,1 procentenheter) och Kd stöds idag av 4 procent (avrundat uppåt).

Stödet för Centerpartiet är i stort sett oförändrat (-0,2 procentenheter). Centerpartiet har idag stöd av 5 procent (avrundat uppåt).

Stödet för Miljöpartiet är oförändrat (± 0,0 procentenheter) och partiet har idag ett stöd på 4 procent (avrundat nedåt).

Stödet för Sverigedemokraterna minskar (-1,5 procentenheter). Partiet har idag ett stöd på 17 procent.

Övriga partier noterar ett sammantaget stöd på 2 procent (-0,2 procentenheter). Andelen osäkra är 10 procent.

Det samlade stödet för partierna bakom Tidö-avtalet ökar marginellt (+0,6 procentenheter) samtidigt som det samlade för oppositionspartierna minskar i ungefär samma utsträckning (- 0,4 procentenheter). Oppositionspartierna har idag ett övertag på 9,9 procentenheter (10,9 procentenheter i maj).
M, L, Kd och Sd har idag stöd av 44 procent och S, C, V och Mp 54 procent.


Ipsos har under perioden 5–18 juni intervjuat 1 607 röstberättigade väljare, varav 351 via talad telefoni, 558 har svarat via SMS-länk och 698 via digitala intervjuer i en slumpmässigt rekryterad webbpanel.

Författare
  • Nicklas Källebring Public Affairs

Samhälle