DN/Ipsos: Kraftig uppgång för Sverigedemokraterna

I DN/Ipsos väljarbarometer för oktober 2019 ökar Sverigedemokraterna kraftigt (+ 4,3 procentenheter) och får 23 procent. Noteringen är den högsta notering någonsin i DN/Ipsos mätningar. Samtidigt som Sd ökar så minskar stödet för både M och S som båda ligger långt under sina valresultat från förra året. Moderaterna tappar 2,7 procentenheter och är nere på 16 procent. Socialdemokraterna tappar 2,0 procentenheter till 24 procent. Ipsos har denna månad genomfört några mindre metodförändringar (se längre bak i rapporten). Ändringarna har inte påverkat de redovisade partiskattningarna (med undantag av stödet för Vänsterpartiet). 

Författare
  • Nicklas Källebring Public Affairs
Get in touch

Sverigedemokraterna ökar med 4,3 procentenheter till 23 procent. Noteringen är den högsta någonsin för partiet i DN/Ipsos mätningar. Den tidigare toppnoteringen låg på 20,5 procentenheter och gjordes i juni 2018. Noteringen innebär att avståndet till Socialdemokraterna minskat kraftigt och det i dag inte att med säkerhet säga vilket av partierna som är störst. Ett flertal mätningar från kollegor i branschen har visat på små skillnader mellan S och Sd men systematiskt har S varit något större än Sd i de publicerade mätningarna.

Moderaterna tappar 2,7 procentenheter och får 16 procent. Noteringen innebär att partiet är tillbaka på de låga nivåer som noterades under försommaren i år.   

Socialdemokraterna tappar 2 procentenheter och får 24 procent. Noteringen innebär att man har ett stöd på ca 4 procentenheter under valresultatet.  Senast partierna var nere på motsvarande nivåer var i maj-juni 2018. 

Liberalerna tappar 1,0 procentenheter och landar på 4 procent.    

Vänsterpartiet ökar svagt (+0,7 procentenheter) och får 10 procent. Vänsterpartiet har i varje mätning vi genomfört sedan förra höstens riksdagsval legat över sitt valresultat (i några fall med några få tiondelar, i andra fall med en eller flera procentenheter).  

Den metodförändring vi genomfört har påverkat avrundningen av stödet för Vänsterpartiet. Utan förändringen hade vi avrundat stödet för partiet till 9 procent. 

Miljöpartiet ligger kvar på 5 procent (+ 0,4 procentenheter).  

Centerpartiet tappar 0,4 procentenheter och har idag stöd av 8 procent.

Kristdemokraterna får 8 procent (+0,3 procentenhet i förhållande till september).

Övriga partier noterar ett stöd på 2 procent (+0,3 procentenheter) 


Det samlade stödet för de partier som stod bakom Januariavtalet minskar med 3,0 procentenheter till 41 procent. Det samlade stödet M, Kd och Sd ökar med 1,8 procentenheter till 47 procent. Avståndet mellan dessa grupperingar är idag 5,2 procentenheter till januaripartiernas nackdel.  

Andelen osäkra ökar med 1,1 procentenheter till 12 procent.   


Ipsos har för denna mätning genomfört 1 569 intervjuer (350 via talade telefoni, 436 via SMS och 783 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under perioden 8–21 oktober 2019.

Författare
  • Nicklas Källebring Public Affairs

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle