DN/Ipsos: Nedåt för Moderaterna. Uppåt för Mp, C och Sd.

I DN/Ipsos väljarbarometer för augusti 2022 ökar stödet för Miljöpartiet, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Moderaterna tappar och är nere på sina lägsta nivå sedan slutat på 2019.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs
Get in touch

Stödet för Miljöpartiet ökar med 2,1 procentenheter och partiet stöds idag av 5,0 procent. Nivån är den högsta sedan augusti 2021 då partiet stöddes av 5,2 procent. Stödet för Miljöpartiet har tidigare under året legat under spärren med lägstanoteringar på 2,9 procent i februari och juni.

Moderaterna tappar 3,0 procentenheter och stöds idag av 16,6 procent. Noteringen är den lägsta sedan december 2019 då partiet stöddes av 16,2 procent. Under våren i år pendlade stödet för moderaterna mellan 21 och 22 procent. Sedan maj i år då partiet stöddes av 22,1 procent har partiet tappat 5,5 procentenheter.

Stödet för Centerpartiet ökar med 1,5 procentenheter från 5,3 till 6,9 procent.

Stödet för Sverigedemokraterna ökar med 1,4 procentenheter från 19,3 till 20,7 procent. I april i år var stödet för partiet 4,6 procentenheter lägre än stödet för Moderaterna (22,2 respektive 17,6 procent). Nu i augusti är stödet för Sd 4,1 procentenheter högre än stödet för Moderaterna.

Vänsterpartiet minskar med 0,9 procentenheter och partiet har idag stöd av 8,5 procent.

Liberalerna minskar med 0,5 procentenheter och partiet stöds idag av 4,6 procent (5,1 i juni).

Kristdemokraterna minskar med 0,4 procentenheter och stöds idag av 5,5 procent.

Stödet för Socialdemokraterna minskar med 0,3 procentenheter från 30,7 till 30,4 procent.

Övriga partier noterar ett sammantaget stöd på 1,8 procent (±0,0 procentenhet).

Andelen osäkra är 12,6 procent (±0,0 procentenhet).


Ipsos har för denna mätning genomfört 1 630 intervjuer (351 via talade telefoni, 543 via SMS och 736 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under perioden 16–24 augusti 2022.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs

Samhälle