DN/Ipsos Oktober 2018

DN/Ipsos oktober 2018 visar små förändringar i förhållande till valresultatet

Förändringarna i förhållande till valresultat är små. De mindre upp- och nedgångar som kan skönjas i siffrorna leder till slutsatsen att opinionsläget i stort är oförändrat i förhållande till valresultaten
Det finns en ökad acceptas för att Mp, S eller Sd ingår i nästa regering. Acceptansen för att Kd ingår i en kommande regering minskar
C och L de partier som flest ser som möjliga koallitionspartners för det egna partiet
Löfven anses vara den av riksdagspartiernas ledare som har möjlighet att bilda en regering med tillräckligt stöd av riksdagen – bland C- och L-väljare ses Annie Lööf som den med störst möjlighet att bilda en regering med tillräckligt stöd i riksdagen

 

Rapporten som helhet finns bifogad nedanför.


För mer info, kontakta:
Nicklas Källebring, Nicklas.Kallebring@Ipsos.com

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle