DN/Ipsos: Opinionen förblir oförändrad

Förändringarna i DN/Ipsos väljarbarometer för februari 2021 är små i förhållande till läget i januari. Moderaterna ökar något och når sin högsta nivå sedan januari 2018. Kristdemokraterna tappar svagt och når sin lägsta siffra under mandatperioden. Stödet för Liberalerna är oförändrat lågt.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs
Get in touch

Vänsterpartiet minskar med 0,8 procentenheter och partiet har idag ett stöd på 9 procent. Noteringen är den lägsta sedan juni 2020.

Moderaterna ökar 0,7 procentenheter i förhållande till januari och partiet har idag ett stöd på 23 procent. Mätningen bekräftar den uppgång i stödet för M som skett under hösten. Sedan juni 2020 har partiet ökat med 6 procentenheter och partier får i denna mätning sin högsta notering sedan januari 2018.

Centerpartiet ökar med 0,6 procentenheter och har idag stöd av 9 procent.

Kristdemokraterna tappar 0,5 procentenheter och har idag stöd av 5 procent (-0,5). Noteringen är den lägsta sedan augusti 2018.

Stödet för Socialdemokraterna ökar med 0,3 procentenheter och partiet stöds idag av 27 procent. Noteringen är den högsta sedan augusti 2020 men ca 4 procent under de nivåer partiet låg på under maj-juni förra året.

Miljöpartiet har sedan januari-mätningen hållit extrakongress och valt Märta Stenevi till nytt språkrör efter Isabella Lövin. Partiet ökar med 0,1 procentenheter och har stöd av 4 procent (avrundat nedåt).

Sverigedemokraterna minskar knappt (-0,1 procentenheter) och stöds idag av 19 procent.

Stödet för Liberalerna är fortsatt kvar på mycket låga nivåer. I förhållande till januarimätningen är stödet oförändrat (±0,0). Detta är den fjärde mätningen i rad där stödet för Liberalerna avrundas uppåt till 3 procent (±0,0).

Övriga partier noterar ett stöd på 2 procent (-0,3 procentenheter).

Det samlade stödet för de partier som står bakom Januariavtalet ökar med 1,1 procentenheter till 43 procent. Det samlade stödet M, Kd och Sd uppgår till 47 procent (+0,1). Avståndet mellan de båda grupperingarna uppgår till 4,2 procentenheter till januaripartiernas nackdel.

Andelen osäkra uppgår till 12 procent (-3,1 procentenheter).


Ipsos har för denna mätning genomfört 1 522 intervjuer (302 via talade telefoni, 443 via SMS och 777 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under perioden 9–21 februari 2021.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle