DN/Ipsos: Partiledarförtroende mars 2022

DN/Ipsos presenterar denna månadens resultat över stödet för de olika partiledarna.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs
Get in touch

Magdalena Andersson
Andelen med stort förtroende för Magdalena Andersson ökar med 14 procentenheter från 42 till 56 procent samtidigt som andelen med litet förtroende minskar med 6 procentenheter från 43 till 37 procent. Förtroendesiffran är hög i ett mäthistoriskt perspektiv. Tidsserien går tillbaka till april 2000 och för att hitta en lika hög förtroendesiffra för en S ledare får man gå tillbaka till augusti 2002 då andelen med stort förtroende för Göran Persson var lika hög. Siffran är dock ingen toppnotering. Andelen med stort förtroende för Fredrik Reinfeldt uppgick till 60 procent vid tre tillfällen under hans tid som statsminister (mars 2011, januari 2012 och december 2014). Göran Perssons toppnoteringen inträffade i mars 2003 då 61 procent uppgav att de hade stort förtroende för honom. Magdalena Andersson är den enda av partiledarna som har en positiv förtroende balans (+19 procentenheter). Senast föregående tillfälle då en partiledare noterade en positiv förtroendebalans inträffade i december 2014 då förtroendebalansen för Fredrik Reinfeldt uppgick till +25 procentenheter.

Ulf Kristersson
Förtroendet för Ulf Kristersson ökar. Andelen med stort förtroende går från 33 till 39 procent (+6 procentenheter) samtidigt som andelen med litet förtroende minskar från 58 till 52 procent ( 6 procentenhet).

Jimmie Åkesson
Andelen med stort förtroende ökar med 2 procentenheter från 27 till 29 procent samtidigt som andelen med litet förtroende minskar med 2 procentenheter från 68 till 66 procent.

Ebba Busch
Även förtroendet för Ebba Busch ökar. Andelen med stort förtroende ökar med 5 procentenhet från 23 till 28 procent. Andelen med litet förtroende minskar från 70 till 65 procent (5 procentenheter).

Nooshi Dadgostar
Andelen med stort förtroende för Nooshi Dadgostar minskar från 25 till 22 procent (3 procentenheter). Andelen med litet förtroende ökar från 56 till 60 procent, + 4 procentenheter.

Annie Lööf
Förtroendet för Annie Lööf är i stort oförändrat. Andelen med stort förtroende ökar från 23 till 24 procent, +1 procentenhet
sam tidigt som andelen med litet förtroende minskar med 1 procentenhet från 69 till 68 procent.

Per Bolund
Andelen med stort förtroende för Per Bolund är i stort oförändrat. Andelen med stort förtroende minskar med 1 procentenhet från 11 till 10 procent samtidigt som andelen med litet förtroende är oförändrade 67 procent (0 procentenheter).

Märta Stenevi
Andelen med stort förtroende för Märta Stenevi är i stort sett oförändrat. Andelen som uppger att man har ett stort förtroende minskar med en procentenheter från 9 till 8 procent. Andelen som uppger att man har litet förtroende för Stenevi ökar från 61 till 63 procent (+2 procentenheter).

Nyamko Sabuni
Förtroendet för Nyamko Sabu är även det oförändrat i stort. Andelen med stort förtroende går från 10 till 11 procent (+1 procentenheter). Andelen med litet förtroende minskar från 73 till 72 procent (1 procentenhet).

partiledarförtroende

 

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs

Samhälle