DN/Ipsos politisk barometer januari 2018

DN/Ipsos januari med frågor om partisympatier, valvind och betyg på regeringen

DN/Ipsos politisk barometer januari 2018

Partisympatier januari
DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 11 – 22 januari skattar stödet för allianspartierna till drygt 42 procent, det högsta stödet sedan våren 2016 och ca tre procentenheter bättre än valresultatet 2014. Det samlade stödet för de rödgröna partierna skattas till 38 procent, drygt fem procentenheter lägre än valresultatet 2014. Samtidigt mäter vi stödet för både KD och MP till under riksdagsspärren. KD till 3,3 och MP till 3,6. Stödet för Liberalerna skattas i januari till 4,9.

Stödet för Moderaterna skattas till 25 procent vilket innebär att stödet för partiet har ökat med omkring tio procentenheter sedan bottennoteringen i maj 2017.

 

Betyget på regeringen
40 procent av väljarna tycker att regeringen gör ett dåligt jobb medan 30 procent ger regeringen godkänt. Väljarnas betyg på regeringen har inte förändrats nämnvärt under det senaste året.

 

Valvinden
Allt fler tror att nästa regering leds av Moderaterna. Sedan sommaren 2017 har andelen som tror att nästa regering leds av Moderaterna ökat från 16 procent till 39 procent.


Rapporten som helhet finns bifogad nedanför.
För mer info, kontakta:
David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com
Sverigechef, Ipsos Public Affairs

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle