DN/Ipsos: Små förändringar i opinionen

I DN/Ipsos väljarbarometer för januari 2021 är förändringarna små. Stödet för Socialdemokraterna ökar något medan Vänsterpartiet minskar något. Svagt uppåt för Centerpartiet. Liberalerna ligger kvar på rekordlåg nivå och Miljöpartiet hamnar precis ovan spärren.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs
Get in touch

Centerpartiet ökar med 1,2 procentenheter och har idag stöd av 8 procent.

Vänsterpartiet minskar med 1,2 procentenheter och partiet har idag ett stöd på 10 procent.

Stödet för Socialdemokraterna ökar med 1,0 procentenhet och partiet stöds idag av 27 procent.

Miljöpartiet tappar 1,0 procentenheter och har idag stöd av 4 procent (avrundat nedåt).

Moderaterna tappar 0,1 procentenheter och har idag ett stöd på 22 procent.

Sverigedemokraterna minskar något (-0,7 procentenheter) och stöds idag av 19 procent.

Liberalerna har fortsatt ett stöd under riksdagsspärren. I förhållande till förra månaden är förändringen minimal (+0,1 procentenheter). Partiet ligger fortsatt kvar på en rekordlåg nivå. Liberalerna stöds idag, avrundat uppåt, av 3 procent.

Kristdemokraterna får stöd av 5 procent (±0,0). Stödet har, på decimalen när, legat still de senaste tre mätningarna.

Övriga partier noterar ett stöd på 2 procent (+0,7 procentenheter).

Det samlade stödet för de partier som står bakom Januariavtalet ökar med 1,3 procentenheter till 42 procent. Det samlade stödet M, Kd och Sd uppgår till 46 procent (-0,8 procentenheter). Avståndet mellan de båda grupperingarna uppgår till 5,2 procentenheter till januaripartiernas nackdel. Andelen osäkra är 15 procent (+0,4 procentenheter).


Ipsos har för denna mätning genomfört 1 531 intervjuer (330 via talade telefoni, 454 via SMS och 747 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under perioden 13–25 december 2021.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle