DN/Ipsos: Små förändringar i opinionen

I DN/Ipsos väljarbarometer för maj 2022 ökar stödet för Socialdemokraterna något. Centerpartiet får sin lägsta notering på sju år. Liberalerna och Miljöpartiet ligger fortsatt kvar under spärren.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs
Get in touch

Stödet för Socialdemokraterna ökar med 1,8 procentenheter från 30 till 32 procent.

Centerpartiet minskar med 1,0 procentenheter och partiet har idag ett stöd på 5 procent. I jämförelse med läget i juni då partiet noterade ett stöd någon tiondel från att vara tvåsiffrigt så har stödet för centerpartiet på några tiondelar när halverats. Månadens noteringen är den lägsta sedan april 2015.

Vänsterpartiet minskar 0,8 procentenheter och partiet har idag stöd av 9 procent.

Stödet för Sverigedemokraterna ökar med 0,8 procentenheter från 18 till 19 procent.

Kristdemokraterna minskar med 1,0 procentenheter och stöds idag av 5 procent.

Stödet för Liberalerna ökar med 0,3 procentenheter och partiet stöds idag av 3 procent (avrundat nedåt). Stödet har ökat två månader i rad men ökningarna är för små för att dra slutsatsen att partiet befinner sig i en positiv trend. Så sent som i januari i år var stödet drygt en halv procentenhet större än månadens notering. Månadens mätning är den tjugotredje i rad där Liberalernas stöd hamnar under spärren.

Stödet för Miljöpartiet minskar med 0,3 procentenheter och partiet stöds idag av 3 procent (avrundat nedåt).

Moderaterna får oförändrade 22 procent (-0,1 procentenhet).

Övriga partier noterar ett sammantaget stöd på 2 procent (+0,1 procentenhet).

Andelen osäkra är 11 procent.


Ipsos har för denna mätning genomfört 1 569 intervjuer (351 via talade telefoni, 505 via SMS och 713 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under perioden 10–22 maj 2022.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs

Samhälle