DN/Ipsos: Små förändringar i partiernas väljarstöd

I DN/Ipsos väljarbarometer för mars 2021 vacklar stödet för Kristdemokraterna, stödet för Vänsterpartiet ökar något samtidigt som stödet för Liberalerna är fortsatt lågt.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs
Get in touch

Vänsterpartiet ökar med 1,7 procentenheter och partiet stöds idag av 11 procent.

Kristdemokraterna tappar 1 procentenhet och får ett stöd på 4 procent (avrundat uppåt). Noteringen är den lägsta sedan juni 2018.

Moderaterna minskar 1 procentenhet och har idag ett stöd på 22 procent.

Sverigedemokraterna ökar med 0,7 procentenheter och stöds idag av 20 procent.

Centerpartiet ökar med 0,2 procentenheter och har idag stöd av 9 procent.

Stödet för Socialdemokraterna minskar med 0,2 procentenheter och partiet stöds fortsatt av 27 procent.

Miljöpartiet minskar med 0,5 procentenheter och har idag stöd av 4 procent (avrundat uppåt).

Liberalerna ökar svagt med 0,3 procentenheter, men ligger fortsatt kvar på en låg nivå. Liberalerna stöds idag av 3 procent. I de fyra föregående mätningarna (november 2020 - februari 2021) avrundades stödet uppåt till 3 procent, i den mätningen har siffran avrundats nedåt.

Övriga partier noterar ett sammantaget stöd på 1 procent (-0,3 procentenheter).

Det samlade stödet för de partier som står bakom Januariavtalet uppgår till 43 procent (- 0,2). Det samlade stödet M, Kd och Sd minskar med 1,2 procentenheter och hamnar på 46 procent. Avståndet mellan de båda grupperingarna uppgår till 3,1 procentenheter till januaripartiernas nackdel.

Andelen osäkra är 13 procent.


Ipsos har för denna mätning genomfört 1 540 intervjuer (300 via talade telefoni, 517 via SMS och 723 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under perioden 9–21 mars 2021.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle