DN/Ipsos: Små förändringar i väljaropinionen

I DN/Ipsos väljarbarometer för augusti är förändringarna små i förhållande till junimätningen. Avståndet mellan blocken består, Liberalerna och Kristdemokraterna ligger fortsatt under spärren. Väljarnas syn på utvecklingen har blivit mer negativ under sommaren.

Författare
  • Nicklas Källebring Public Affairs
Get in touch

Stödet för Moderaterna minskar med 0,3 procentenheter och partiet har idag stöd av 19 procent.

Stödet för Socialdemokraterna minskar med 0,9 procentenheter och partiet har idag ett stöd på 36 procent (avrundat nedåt). Stödet för S har legat över 35 procent under hela året.

Vänsterpartiet minskar med 0,4 procentenheter och partiet stöds idag av 7 procent (avrundat nedåt). Stödet för V har legat över valresultatet i alla våra mätningar efter valdagen.

Stödet för Liberalerna minskar med 0,8 procentenheter. Partiet stöds idag av 3 procent (avrundat nedåt).

Stödet för Kristdemokraterna är i stort oförändrat (+0,2 procentenheter) och Kd stöds idag av 4 procent (avrundat uppåt).

Stödet för Centerpartiet ökar med 1,0 procentenheter. Centerpartiet har idag stöd av 6 procent (avrundat uppåt).

Stödet för Miljöpartiet ökar marginellt (+ 0,5 procentenheter) och partiet har idag ett stöd på 5 procent (avrundat uppåt).

Stödet för Sverigedemokraterna ökar med 1,1 procentenheter. Partiet har idag ett stöd på 18 procent (avrundat nedåt).

Övriga partier noterar ett sammantaget stöd på 2 procent (-0,3 procentenheter).

Andelen osäkra är 11 procent.

Det samlade stödet för partierna bakom Tidö-avtalet ökar marginellt (+0,2 procentenheter) samtidigt som det samlade för oppositionspartierna ökar i ungefär samma utsträckning (+0,1 procentenheter). Oppositionspartierna har idag ett övertag på 9,7 procentenheter (9,9 procentenheter i juni).

M, L, Kd och Sd har idag stöd av 44 procent och S, C, V och Mp 54 procent.


Ipsos har under perioden 15–27 augusti intervjuat 1 643 röstberättigade väljare, varav 352 via talad telefoni, 570 har svarat via SMS-länk och 721 via digitala intervjuer i en slumpmässigt rekryterad webbpanel.

Författare
  • Nicklas Källebring Public Affairs

Samhälle