DN/Ipsos: Små opinionsförändringar

I DN/Ipsos väljarbarometer för september 2021 minskar stödet för Miljöpartiet. Stödet för L ligger för femtonde mätningen i rad under spärren.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs
Get in touch

Stödet för Miljöpartiet minskar med 1,6 procentenheter och partiet stöds idag av 4 procent.

Sverigedemokraterna ökar med 1,0 procentenheter och stöds idag av 21 procent. Stödet för partiet har varit stabilt under det senaste året och endast mindre ändringar upp och ner har skett mellan olika mätningar. Månadens notering är dock den högsta sedan april 2020.

Moderaterna ökar med 0,7 procentenheter och har idag ett stöd på 22 procent.

Centerpartiet ökar med 0,4 procentenheter och partiet har idag ett stöd på 8 procent.

Kristdemokraterna minskar med 0,4 procentenheter och stöds idag av 4 procent.

Liberalerna har det fortsatt besvärligt med väljarstödet. Partiet stöds idag av 3 procent (avrundat uppåt). I förhållande till förra månadens mätning är stödet i stort oförändrat (- 0,1 procentenheter). Månadens mätning är den femtonde i rad där stödet för partiet ligger under spärren.

Vänsterpartiet ökar med 0,3 procentenheter och partiet stöds idag av 11 procent.

Stödet för Socialdemokraterna är i stort oförändrat (- 0,1 procentenheter) och partiet har idag stöd av 25 procent.

Övriga partier noterar ett sammantaget stöd på 2 procent (-0,2 procentenheter).

Andelen osäkra är 15 procent.


Ipsos har för denna mätning genomfört 1 533 intervjuer (300 via talade telefoni, 521 via SMS och 712 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under perioden 14–26 september 2021.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs

Samhälle