DN/Ipsos: Stilltje i opioninen – L fortsatt på bottenlåg nivå

I DN/Ipsos väljarbarometer för maj 2021 är stödet för L fortsatt lågt. Stödet för Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna ökar något.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs
Get in touch

Sverigedemokraterna ökar med 0,8 procentenheter och stöds idag av 20 procent.

Kristdemokraterna ökar med 0,7 procentenheter och har idag ett stöd på 5 procent.

Stödet för Socialdemokraterna minskar med 0,2 procentenheter och partiet stöds idag av 26 procent.

Miljöpartiet minskar med 0,5 procentenheter och har idag stöd av 4 procent (avrundat uppåt).

Liberalerna ligger kvar på ett stöd på 3 procent (avrundat uppåt). I förhållande till förra månadens mätning ökar stödet med 0,1 procentenheter.

Vänsterpartiet minskar med 0,2 procentenheteroch partiet stöds idag av 10 procent.

Moderaterna minskar med 0,2 procentenheter och har idag ett stöd på 22 procent.

Centerpartiet tappar 0,3 procentenheter och har ett fortsatt stöd på 9 procent.

Övriga partier noterar ett sammantaget stöd på 2 procent (-0,2 procentenheter).

Andelen osäkra är 12 procent.


Ipsos har för denna mätning genomfört 1 548 intervjuer (300 via talade telefoni, 501 via SMS och 747 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under perioden 11–23 maj 2021.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle