DN/Ipsos: Stiltje i opinionen

I DN/Ipsos väljarbarometer för november 2020 är förändringarna små i förhållande till oktobermätningen. Miljöpartiet ligger på spärren medan Liberalerna fortsatt ligger under.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs
Get in touch

I vår första mätning sedan partiledarskiftet minskar stödet för Vänsterpartiet med 0,5 procentenheter och partiet har idag ett fortsatt stöd på 11 procent.

Moderaterna ökar med 0,5 procentenheter och stöds idag av 21 procent.

Stödet för Socialdemokraterna ökar med 0,6 procentenheter och partiet noterar nu i november ett stöd på 26 procent.

Miljöpartiet ökar minskar 0,8 procentenheter och balanserar på spärren med 4 procent.

Centerpartiet är oförändrat 9 procent (±0,0).

Liberalerna har fortsatt ett stöd under riksdagsspärren. I förhållande till förra månaden sker en mindre nedgång (-0,5 procentenheter). Liberalerna har idag stöd, avrundat uppåt, på 3 procent.

Kristdemokraterna minskar med 0,3 procentenheter och får 5 procent.

Sverigedemokraterna ökar något (+0,4 procentenheter) och stöds idag av 20 procent.

Övriga partier noterar ett stöd på 2 procent (+0,6 procentenheter).

Det samlade stödet för de partier som står bakom Januariavtalet minskar med 0,8 procentenheter till 41 procent. Det samlade stödet M, Kd och Sd uppgår till 47 procent (+0,6 procentenheter). Avståndet mellan de båda grupperingarna uppgår till 5,4 procentenheter till januaripartiernas nackdel.

Andelen osäkra är 13 procent (-0,2 procentenheter).


Ipsos har för denna mätning genomfört 1 541 intervjuer (305 via talade telefoni, 385 via SMS och 851 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under perioden 10–22 november 2020.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle