DN/Ipsos: Stort tapp för Socialdemokraterna

I DN/Ipsos väljarbarometer för augusti 2020 minskar stödet för Socialdemokraterna kraftigt. Moderaterna återhämtar sig och Liberalerna ligger fortsatt under spärren.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs
Get in touch

Stödet för Socialdemokraterna ökade kraftigt under Corona-våren 2020. Under sommaren har debatten svängt och återgått till mer av ett normalläge där kritiska röster mot Corona-strategin samsas med diskussioner kring skjutningar och migrationspolitiken i den allmänna debatten. I jämförelse med juni-mätningen tappar Socialdemokraterna ca 4 procentenheter har nu i augusti ett stöd på 27 procent.

Moderaterna ökar med knappt 3 procentenheter och har idag ett stöd på 20 procent.

Kristdemokraterna tappar knappt 2 procentenheter och får 6 procent.

Miljöpartiet ökar med drygt 1 procentenhet och får 4 procent (avrundat nedåt).

Sverigedemokraterna ökar med några tiondelars procentenheter och stöds av 21 procent.

Liberalerna har det fortsatt tufft opinionsmässigt. I förhållande till förra mätningen är förändringen liten och partiet ligger fortsatt under spärren.

Stödet för Vänsterpartiet ökar med knappt 1 procentenhet och partiet har idag ett stöd på 10 procent.

Centerpartiet har fortsatt stöd av 7 procent (ökar med några tiondelars procentenhet).

Övriga partier noterar ett stöd på 2 procent (ökar med några tiondelars procentenhet).

Det samlade stödet för de partier som står bakom Januariavtalet minskar med ca 2,5 procentenheter till 42 procent. Det samlade stödet M, Kd och Sd minskar ökar med drygt 1 procentenhet till 46 procent. Avståndet mellan de båda grupperingarna uppgår till drygt 4 procentenheter till januaripartiernas nackdel.

Andelen osäkra ökar med 2 procentenheter till 15 procent.


Ipsos har för denna mätning genomfört 1 500 intervjuer (318 via talade telefoni, 291 via SMS och 891 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under perioden 11–23 augusti 2020.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle