DN/Ipsos: Uppåt för Sd, nedåt för M

I DN/Ipsos väljarbarometer för september tappar Moderaterna samtidigt som Sverigedemokraterna ökar. Kristdemokraterna får sin lägsta noteringen sedan juni 2018. Liberalerna ligger fortsatt under spärren. Väljarnas pessimism över utvecklingen är oförändrad.

Författare
  • Nicklas Källebring Public Affairs
Get in touch

Stödet för Sverigedemokraterna ökar med 2,3 procentenheter. Partiet har idag ett stöd på
20 procent.

Stödet för Moderaterna minskar med 2,0 procentenheter och partiet har idag stöd av 17
procent (avrundat uppåt). Stödet är det lägsta sedan början på augusti 2022.

Vänsterpartiet ökar med 0,8 procentenheter och partiet stöds idag av 8 procent (avrundat
nedåt). Stödet för V har legat över valresultatet i alla våra mätningar efter valdagen.

Stödet för Liberalerna ökar med 0,4 procentenheter. Stödet, avrundat uppåt, hamnar på 4
procent).

Stödet för Kristdemokraterna minskar med 0,5 procentenheter och partiet stöds idag av 3
procent (avrundat nedåt). Noteringen är den lägsta sedan juni 2018.

Stödet för Centerpartiet minskar med 0,6 procentenheter. Centerpartiet har idag stöd av 5
procent.

Stödet för Miljöpartiet är i stort oförändrat (+0,2 procentenheter) och partiet har idag ett
stöd på 5 procent (avrundat uppåt).

Stödet för Socialdemokraterna är oförändrat (±0,0 procentenheter) och partiet har idag ett stöd på
36 procent (avrundat nedåt). Stödet för S har legat över 35 procent under hela året.

Övriga partier noterar ett sammantaget stöd på 2 procent (+0,2 procentenheter).

Andelen osäkra är 11 procent.

Det samlade stödet för partierna bakom Tidö-avtalet minskar marginellt (-0,4
procentenheter) samtidigt som det samlade för oppositionspartierna ökar i samma
utsträckning (+0,4 procentenheter). Oppositionspartierna har idag ett övertag på 10,5
procentenheter (9,7 procentenheter i augusti).

M, L, Kd och Sd har idag stöd av 44 procent och S, C, V och Mp 54 procent.


Ipsos har under perioden 12–24 september intervjuat 1 648 röstberättigade väljare, varav 350 via
talad telefoni, 545 har svarat via SMS-länk och 753 via digitala intervjuer i en slumpmässigt
rekryterad webbpanel. 

Författare
  • Nicklas Källebring Public Affairs

Samhälle