DN/Ipsos väljarbarometer mars 2018

Negativ långsiktig trend för Liberalerna

Marsmätningen bekräftar att moderaternas uppgång efter partiledarskiftet har brutits.  


Liberalerna har stabiliserats på en något lägre nivå. Genomsnittliga stödet för Liberalerna under det senaste kvartalet är under fem procent. Stödet i mars avrundas upp till fem procent. Stödet för Miljöpartiet avrundas upp till fyra procent.


Endast små rörelser i opinionen jämfört med februari.

 

Rapporten som helhet finns bifogad nedanför.
För mer info, kontakta:
David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com
Sverigechef, Ipsos Public Affairs

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle