DN/Ipsos: Väljarbarometern december

Fortsatt dött lopp mellan S och Sd, Liberalerna och Vänsterpartiet återhämtar sig, Kristdemokraterna har halverats i jämförelse med april-maj I DN/Ipsos väljarbarometer för december 2019 fortsätter avståndet mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna att minska. Avståndet mellan S och Sd uppgår till 0,2 procentenheter till S fördel, partierna är därmed lika stora idag. Liberalerna och Vänsterpartiet återhämtar stöd. Kristdemokraterna förlorar mark och har tappat mer än halva sitt stöd i jämförelse med toppnivåerna under april-maj i år.

Författare
  • Nicklas Källebring Public Affairs
Get in touch

Liberalerna: Efter att under oktober-november haft ett stöd under 4-procentspärren ökar stödet med 1,6 procentenheter till 5 procent.

Vänsterpartiet: Efter att tapp i november ökar stödet igen och partiet ökar med 1,4 procentenheter och får 10 procent.

Kristdemokraterna tappar 1,3 procentenheter i förhållande till november och får 6 procent. Stödet för Kristdemokraterna är det lägsta sedan november 2018. I förhållande till det stöd partiet åtnjöt månaderna före ”Adaktusson-affären” (april-maj i år) har stödet för partiet mer än halverats.

Socialdemokraterna minskar med 0,6 procentenhet och får 25 procent. Noteringen innebär att partiet ligger kvar på ett stöd på ca 3 procentenheter under valresultatet.

Centerpartiet har ett fortsatt stöd på 8 procent (-0,6 procentenheter).

Miljöpartiet har fortsatt stöd av 5 procent (+0,4 procentenheter).    Moderaterna minskar med 0,3 procentenheter och får 16 procent. Med undantag för en tillfällig uppgång i september har partiet legat under sitt valresultat under hela hösten.

Sverigedemokraterna minskar med 0,2 procentenheter till 24 procent. Partiet har under senhösten fått ökat stöd bland väljarna och har i de tre senaste mätningarna legat på 23–25 procent. Avståndet till Socialdemokraterna fortsätter att minska och uppgår i dag till 0,2 procentenheter till S fördel.  Avståndet är därmed så litet att partierna måste betraktas som jämnstora. 

Övriga partier noterar ett stöd på 1 procent (-0,4 procentenheter). 

Det samlade stödet för de partier som står bakom Januariavtalet ökar svagt (+0,7 procentenheter) och landar på 42 procent. Det samlade stödet M, Kd och Sd minskar med 1,7 procentenheter till 47 procent. Avståndet mellan dessa grupperingar minskar från 6,7 till 4,2 procentenheter till januaripartiernas nackdel.  

Andelen osäkra är 11 procent (-0,5 procentenheter).


Ipsos har för denna mätning genomfört 1 572 intervjuer (350 via talade telefoni, 414 via SMS och 808 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under perioden 3–15 december 2019.  

Författare
  • Nicklas Källebring Public Affairs

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle