Earth Day 2022: Oron kring klimatförändringar är hög men få vet vad deras regeringar gör för att bekämpa dem

I en ny global undersökning, gjord i 31 länder, visade det sig att klimatförändringar är ett regelbundet problem för hälften av människor i ett globalt landsgenomsnitt. Oron är avsevärt högre i de latinamerikanska länderna, där Colombia, Chile, Mexiko, Argentina och Italien leder vägen som de som oftast tänker på klimatförändringarnas effekter på sina länder. Omvänt rankas Storbritannien i de fem nedersta länderna som inte tänker lika mycket på klimatförändringen, endast slagen av Japan, Nederländerna, Ryssland och Kina.

Viktiga upptäckter

  • 68 % anser att myndigheter och företag måste agera nu eller riskera att misslyckas med framtida generationer
  • Bara 39 % håller med om att deras regering har en tydlig plan på plats för att ta itu med klimatförändringarna
  • Klimatförändringarna ligger på en 8:e plats när allmänheten listade oroligheter de står inför

Även om klimatförändringar kanske inte ofta är något människor ständigt går runt och tänker på, är de fortfarande något de flesta är medvetna om. Sju av 10 (68 %) är oroliga över de effekter som redan har setts i deras länder, särskilt i Sydafrika och Chile. En liknande andel (70 %) oroar sig över effekter som redan setts i andra länder.

Allmänheten anser att det finns ett delat ansvar mellan myndigheter (77 %), företag (76 %) och individer (74 %) för att hantera klimatförändringarna. Vissa näringslivssektorer anses ha ett större ansvar för att minska sitt bidrag till klimatförändringarna – särskilt energiföretag (82 %), biltillverkare (80 %), flygbolag (77 %) och kollektivtrafikleverantörer (77 %).

Allmänheten inser att ansvaret att minska koldioxidutsläppen ligger på individens axlar. Nästan tre fjärdedelar (74 %) av de tillfrågade håller med om att individer är ansvariga för att minska sitt bidrag till klimatförändringen genom att minska koldioxidutsläppen. De högsta andelarna fanns i Sydafrika (87 %), Colombia (86 %), Peru (84 %) och Chile (84 %). Detta ursäktar dock inte regeringar och företag från att göra sin del. 77 % säger att en stor del av ansvaret ligger hos regeringarna medan 76 % säger detsamma om företag.

Även om regeringarnas ansvar erkänns av många, är få medvetna om att åtgärder vidtas. Endast 39 % håller med om att deras lands regering har en tydlig strategi för att hantera klimatförändringarna. Det är liten skillnad i länder som redan har juridiskt bindande åtaganden att uppnå nettonoll som Storbritannien (39 %), Frankrike (34 %), Ungern (29 %) och Sverige (38 %).

Dr. Pippa Bailey, chef för UK Climate Change & Sustainability Practice, Ipsos menar på: "Trots att 7 av 10 människor är oroade över klimatförändringarnas inverkan på vår planet, finns det andra frågor för de flesta människor globalt som de känner är mer pressande, såsom deras familjs hälsa, krig, ekonomiska bekymmer och den pågående pandemin.

Människor vet att de måste ändra sina beteenden för att ta itu med klimatförändringarna, men om frågan inte är högst upp av deras prioriteringar är det osannolikt att de gör det, såvida det inte finns ett incitament som är i linje med andra prioriteringar, dvs. spara pengar, och/eller göra det bättre för deras familjers liv och välbefinnande. Så det finns verkliga möjligheter för företag och regeringar att tillhandahålla ytterligare incitament och meddelanden som kommer att uppmuntra förändringar bland konsumenter, men de måste också inse behovet av förändring själva. Med 77 % av människorna globalt som håller regeringen ansvariga för frågan och 76 % säger detsamma om företag, är det tydligt att människor förväntar sig att se verklig förändring, både inom offentlig politik och den privata sektorn.”


Metod: Ipsos intervjuade ett representativt urval av 23 577 vuxna i åldern 16-74 i 30 olika länder globalt och 16-99 i Norge. Intervjuer genomfördes med hjälp av Ipsos onlinepanelsystem mellan 18 februari – 4 mars 2022. Data viktas för att matcha profilen för befolkningen i denna publik. Alla undersökningar är föremål för ett brett spektrum av potentiella felkällor.
Länderna som rapporteras häri är Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Kina, Chile, Colombia, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Ungern, Indien, Irland, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Peru, Polen, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet och USA.

Samhälle