Earth Day 2022: få kan korrekt identifiera de åtgärder som bäst kan minska koldioxidutsläppen

Ny forskning från Ipsos visar att människor runt om i världen inte är särskilt benägna att göra miljövänliga förändringar som skulle ha störst inverkan på att minska koldioxidutsläppen. Mindre än hälften säger att de sannolikt kommer att göra förändringar som att äta färre mejeriprodukter (41 %), äta mindre kött (44 %), byta hushållsvärmesystem till ett koldioxidsnålt system (44 %), trots att dessa är några av de mest effektiva sätten att minska koldioxidutsläppen.

Det globala genomsnittet visar att människor är mest benägna att försöka minska sina utsläpp genom att undvika produkter som är paketerade med mycket förpackning (58%). De i Kina (76 %), Sydkorea (72 %) och Malaysia (68 %) är mest benägna att göra denna förändring. Att undvika att köpa nya varor (54 %), spara vatten hemma (52 %) och spara energi hemma (52 %) är också något mer populära alternativ.

Hälften (49 %) säger att de sannolikt kommer att gå/cykla/använda kollektivtrafik istället för att köra bil eller motorcykel. Enligt den här studien* av Diana Ivanova et al publicerad av Environmental Research är ett bilfritt liv det bästa sättet att minska koldioxidutsläppen, följt av att byta till BEV (elektriska batterifordon) och flyga en resa mindre. 46 % sa att de sannolikt inte kommer att flyga under nästa år, eller kommer att ersätta vissa flyg med tåg- eller bussresor.

Runt om i världen är det få som korrekt kan identifiera de åtgärder som skulle ha störst inverkan på att minska utsläppen av växthusgaser. Av åtgärder är det mest sannolikt att folk säger att återvinning är det bästa sättet att minska utsläppen (49 %). I verkligheten, enligt studien som nämns ovan, anses detta vara den 60:e mest effektfulla åtgärden.

Bland de fem bästa åtgärderna som valts ut av allmänheten, är endast två bland de faktiska tio mest effektfulla åtgärderna att vidta:

  • Gå över till att köpa förnybar el (30%) - faktisk rang är nr.4
  • Mindre förpackningar (28%) – faktisk rankning är nr.38
  • Att köpa färre artiklar eller mer hållbara artiklar (22%) – den faktiska rangen är nr. 46
  • Byta till kollektivtrafik (22%) – faktisk rang är nr. 5

 Den mest effektfulla åtgärden, "att leva bilfritt", som rankas som nummer 1, valdes bara ut av 15 % i undersökningen.

Trots att det är den mest effektfulla åtgärden individer kan vidta för att minska sina egna utsläpp, är människor runt om i världen splittrade när det gäller att gå, cykla eller använda kollektivtrafiken istället för att köra bil. Människor i Kina (72 %), Indien (65 %) och Peru (65 %) är mest benägna till att gå, cykla eller använda kollektivtrafiken mer i stället för att använda bil, medan de i USA (33 %), Kanada ( 34 %) och Sverige (34 %) är minst benägna att göra denna förändring för att minska koldioxidutsläppen.

Dr. Pippa Bailey, chef för UK Climate Change & Sustainability Practice, Ipsos säger så här: "Det är uppenbart att det fortfarande finns en betydande klyfta mellan vad människor tror är sant och vad som är faktiskt är det, när det gäller det agerandet vi som medborgare kan göra att minska vårt eget koldioxidavtryck. Det finns ett pågående behov av mer utbildning kring ämnet samt ett behov av att lägga ett större fokus på de frågor som kommer att ha en betydande positiv inverkan. Vissa av de tuffare livsvalen, som att få människor att gå från personlig transport till att använda kollektivtrafik, gå eller cyklar kommer att bli mer utmanande, särskilt i utvecklade ekonomier. Men det finns en tydlig medvetenhet kring globala medborgares behov av att övergå till förnybara energikällor och därför kommer det sannolikt att finnas begränsat motstånd mot förändringar inom detta område."


Metod: Ipsos intervjuade ett representativt urval av 23 577 vuxna i åldern 16-74 i 30 olika länder globalt och 16-99 i Norge. Intervjuer genomfördes med hjälp av Ipsos onlinepanelsystem mellan 18 februari – 4 mars 2022. Data viktas för att matcha profilen för befolkningen i denna publik. Alla undersökningar är föremål för ett brett spektrum av potentiella felkällor.
Länderna som rapporteras häri är Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Kina, Chile, Colombia, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Ungern, Indien, Irland, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Peru, Polen, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet och USA.

* Källa: Ivanova et al, 2020. Quantifying the potential for climate change mitigation of consumption options.

Samhälle