Kund- och medarbetardriven utveckling: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Enterprise Feedback Management (EFM)

Enterprise Feedback Management (EFM) samlar kundsynpunkter i realtid. Kundernas synpunkter kopplas sedan samman med annan information från exempelvis sociala medier eller finansiell data. Resultaten analyseras till insikter skräddarsydda för olika befattningar i er organisation.

Syfte och behov

  • Vilka är de bästa metoderna för att effektivt använda era kunders synpunkter för att skräddarsy dialogen med era kunder?
  • Kan ni övervaka och tolka alla kundupplevelser i realtid i hela organisationen?
  • Hur kombinerar ni era informationskällor i organisationen för att stärka era kund-, medarbetar- och varumärkesrelationer?

Erbjudande

EFM är inte en enskild lösning, utan en kombination av olika moduler som alla syftar till att utveckla verksamhetens lönsamhet. Vi kombinerar både kundens röst (VoC), medarbetarnas röst (VoE) och operativa data i en och samma plattform. Det ger våra kunder en samlingsplats över samtliga kundgränssnitt i arbetet med att maximera värdet för ert företag. Våra system använder avancerad textanalys för att förstå ostrukturerade data och föreslå kundanpassade åtgärder, i syfte att förbättra kundupplevelsen. Resultaten levereras i rollspecifika ”dashboards” som hjälper era medarbetare att fatta rätt affärsbeslut genom att de får tillgång till relevanta uppgifter i ett praktiskt format.

Genom vår långa erfarenhet av att analysera kundupplevelser har Ipsos kunskapen att agera rådgivare. Vi har byggt upp en produktportfölj från de bästa företagen i världen som hjälper oss att skräddarsy lösningar som passar era behov.

Kund case

Vi har hjälpt en av världens största fordonstillverkare att hantera sina kundfrågor på ett bättre sätt än tusentals andra handlare. Vi kom också med förslag till högsta ledningen för hur de skulle uppnå företagets övergripande verksamhetsmål.