88% av EU-medborgare är för idén att välkomna människor som flyr kriget i Ukraina

Den Europeiska kommissionen, Generaldirektorat för kommunikation, har bett Ipsos European Public Affairs att genomföra en Flash Eurobarometer-undersökning ämnad att mäta EU-medborgares attityder kring EU:s agerande gällande kriget i Ukraina.

Viktiga ämnen som tas upp:

  • Attityder kring kriget i Ukraina, inklusive oro och intresse för kriget, samt känslor mot Ukraina och Ryssland.
  • Tillfredsställelse med myndigheternas svar på kriget, samt åsikter om EU:s reaktion i allmänhet och om specifika EU-åtgärder.
  • Européernas vilja att minska sin energiförbrukning genom en rad olika åtgärder.
  • Förtroende för informationskällor som rapporterar om kriget.

Ipsos European Public Affairs intervjuade ett representativt urval av EU-medborgare, 15 år och äldre, i var och ett av EU:s 27 medlemsstater. Mellan 13 april och 20 april 2022 genomfördes 26 066 intervjuer via datorstödda webbintervjuer (CAWI), med hjälp av Ipsos onlinepaneler och deras partnernätverk.

Viktiga undersökningsresultat:

  • Undersökningen visar att de flesta EU-medborgare stöder EU:s reaktion på Rysslands invasion av Ukraina. Majoriteten av de tillfrågade tycker att EU sedan kriget startade har visat solidaritet (79 %), varit enat (63 %) och varit snabb (58 %) i sin reaktion.
  • Sympatin för Ukraina och ukrainarna är stor: 89 % av de tillfrågade känner sympati för ukrainare, 71 % anser att "Ukraina är en del av den europeiska familjen" och 66 % håller med om att "Ukraina borde gå med i EU när det är redo".
  • EU-medborgare är också positiva till stöd till Ukraina och dess invånare: 88 % godkänner välkomnande i EU av människor som flyr kriget, 80 % godkänner ekonomiskt stöd till Ukraina och 67 % godkänner finansiering av köp och leverans av militär utrustning till Ukraina.
  • Åtta av tio svarande stödjer ekonomiska sanktioner mot Ryssland, inklusive 55 % som helt och hållet stödjer och 25 % tenderar att stödja.
  • Stödet för åtgärder som syftar till att minska EU:s energiberoende är stort: ​​Mer än åtta av tio tillfrågade anser att EU bör minska sitt beroende av rysk gas och olja så snart som möjligt (85 %) eller att kriget i Ukraina gör det mer angeläget för EU:s medlemsstater att investera i förnybar energi (84 %).

HELA RESULTATET HITTAR NI HÄR

Samhälle