FastPack – Snabb screening designad för att passa konsumenten på språng

FastPack är ett kvantitativt screeningverktyg baserat på beteendevetenskapliga principer och designat för att skapa en bättre bild av hur konsumenter fattar beslut.

FastPack är ett kvantitativt screeningverktyg baserat på beteendevetenskapliga principer och designat för att skapa en bättre bild av hur konsumenter fattar beslut. FastPack levererar nyckeltal och vägleder er till att just er design lyckas på marknaden. 

FastPack är designat för att hjälpa dig att fatta bättre beslut gällande din förpackningsdesign. Både tidigare i utvecklingsprocessen, och snabbare. 

Finns nu tillgänglig på 22 marknader, däribland Sverige, med planer på att expandera ytterligare i framtiden. 

 

Vad FastPack gör och varför det är bättre än andra screeningverktyg 

FastPack gör att du snabbt kan prioritera dina förpackningsdesigner. Detta görs genom ett beteendefokuserat verktyg med en inbyggd konkurrenssituation och robusta kvantitativa KPIer. 

 

Baserad på beteendevetenskap  

  • Mäter svarstid för att avslöja indirekta mått på övertygelse 
  • Inkorporerar spelliknande kognitiva uppgifter för att komma närmare verkligheten 

 

Exakt och validerad metod 

  • Noggranna och beprövade mått som fångar vad som driver köpintresse (relevans och differentiering) och ger er försäljningsvaliderade KPI:er 
  • Konkurrenskraftig benchmarking som är centrerad kring konsumentens nuvarande val: dina förpackningsdesigner jämförs med riktiga förpackningar på marknaden 
  • Tydliga och prediktiva resultat 
  • Detaljerad diagnostik för vidare optimering av design 

 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss för en kostnadsfri demo idag. 

Nya metoder