Globalt anser 52% att det är för farligt att cykla där de bor

Undersökningen finner en global konsensus om den nyckelroll som cyklarna spelar för att minska koldioxidutsläpp och trafik, samt ett brett stöd för att ge dem prioritet i nya infrastrukturprojekt. 

En ny undersökning från oss på Ipsos, som gjorts i 28 länder, visar att de flesta vuxna anser att cykling spelar en viktig roll för att minska koldioxidutsläppen (i genomsnitt gör 86 % det) och för att minska trafiken (80 %). Trots detta anser hälften (52 %) att det är för farligt att cykla i deras område. Prevalensen av att cykla för att göra ärenden eller för att pendla är högst i länder där det uppfattas som ett säkert transportsätt som Kina, Japan och Nederländerna. I de flesta undersökta länder är en solid majoritet av medborgarna för att prioritera cyklar framför bilar i nya infrastrukturprojekt.

Globalt sett rapporterar färre vuxna att de vanligtvis använder en cykel för en 2-kilometer/1-miles resa i deras närområde (14 % i genomsnitt) än att gå (37 %) eller köra bil (25 %). Cykling är dock det vanligaste transportsättet för korta lokala resor i Nederländerna (45 %) och Kina (33 %) samt används också flitigt i Japan (27 %), Indien (21 %), Tyskland (21 %) och Belgien (20 %).

Så många som 30 % av de vuxna i Nederländerna, 22 % i Kina och Indien och 20 % i Sverige uppger att de cyklar för att ta sig till sin arbetsplats eller utbildning. Däremot gör endast 4 % i Kanada och 5 % i Sydafrika, USA och Storbritannien det.

I genomsnitt globalt säger dubbelt så många att de cyklar för att träna (28 %) än att de gör det för att pendla (12 %). Att cykla för att träna är mest utövat i Polen där 61 % uppger att de gör det.

I de 28 länderna säger nästan två tredjedelar (63 %) av de vuxna att de vet hur man cyklar och 42 % uppger att de äger en cykel. Nederländerna, Polen och Sverige visar de högsta nivåerna av cykelägande. Användningen av offentliga cykeldelningssystem är i genomsnitt 8 % per land, men det är mycket högre i Kina (38 %), Indien (19 %), Sydkorea (15 %) och Turkiet (15 %).

Andelen cyklister skiljer sig inte särskilt mycket mellan stora demografiska grupper. Prevalensen av veckocyklister är bara något högre bland dem som är män, yngre, urbana, mer välbärgade och högutbildade än bland dem som inte är det. En grupp sticker dock ut: affärsbeslutsfattare. I genomsnitt cyklar 55 % av dem minst en gång i veckan jämfört med 35 % av alla vuxna.

Det här är några av resultaten från en undersökning av 20 057 vuxna under 75 år som genomfördes mellan 25 mars och 8 april 2022 på Ipsos Global Advisor online-undersökningsplattform.

Cykling som en lösning

En stor majoritet i alla länder är överens om att cykling spelar en viktig roll för att minska koldioxidutsläppen (från 94 % i Peru och Kina till en lägsta nivå på 77 % i Tyskland) och minskningen av trafiken (från 94 % i Peru till 62 % i USA).

Dessutom åtnjuter cykling en högre grad av förmånlighet än alla andra transportformer – ett globalt genomsnitt på 82 % ser positivt på cyklar jämfört med 74 % för bilar, 73 % för e-cyklar, 59 % för motorcyklar eller mopeder, 53 % för el-skotrar och 43 % för lastbilar.

Länder där cyklar är mest gynnade framför bilar är Turkiet, Nederländerna, Ungern, Chile, Argentina, Belgien, Colombia och Peru (alla med 15 procentenheter eller mer). Endast fyra av de 28 länderna uppvisar en betydligt högre grad av gynnsamhet för bilar än för cyklar: Australien, USA, Storbritannien och Kanada.

Cyklar ses positivt i alla länder (från 93 % i Polen till 64 % i Storbritannien) liksom e-cyklar (från 84 % i Indien till 57 % i Storbritannien). Däremot betraktas andra typer av fordon inte lika bra i vissa länder: el-skotrar ses positivt av endast 17 % i Japan (mot 79 % i Indien), motorcyklar och mopeder av endast 23 % i Sydkorea (mot 85 % i Indien och 79 % i Malaysia), och lastbilar med 24 % i Turkiet och 28 % i Kina (mot 70 % i USA).

Prioritera cyklar

I detta sammanhang håller dubbelt så många med som de som inte håller med (64 % mot 36 %, i genomsnitt per land) om att nya väg- och trafikinfrastrukturprojekt i deras område bör prioritera cyklar framför bilar. Stödet är högre än genomsnittet i alla undersökta tillväxtländer. De enda länder där färre än 50 % håller med är Kanada, USA, Australien, Japan och Storbritannien medan åsikterna är jämnt delade i Belgien och Norge.

Stöd för att prioritera cyklar i infrastruktur råder där stora majoriteter är överens om att "cykla från en plats till en annan i mitt område är för farligt", inklusive alla undersökta länder i Latinamerika och Sydeuropa samt Malaysia och Saudiarabien.


Om den här studien

Detta är resultaten av en 28-länders Ipsos-undersökning som genomfördes 25 mars – 8 april 2022, bland 20 057 vuxna i åldern 16-99 i Norge, 18-74 i USA, Kanada, Malaysia, Sydafrika och Turkiet och 16 -74 i 22 andra länder, via Ipsos Global Advisor online-undersökningsplattform.

Varje lands urval består av ca. 1 000 individer i Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina (fastlandet), Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien, Japan, Spanien och USA, och ca. 500 individer i Belgien, Chile, Colombia, Ungern, Indien, Malaysia, Mexiko, Norge, Nederländerna, Peru, Polen, Saudiarabien, Sydafrika, Sydkorea, Sverige och Turkiet.

Samhälle