Gör ditt varumärkes brand assets sitt jobb?

Frågan alla marknadsförare behöver ställa sig själva är: Utnyttjar jag fullt ut kraften i mitt varumärkes tillgångar – mina brand assets?

Det moderna medielandskapet innebär både att konsumenterna exponeras till mer innehåll än någonsin, samtidigt som de ges möjligheten att hoppa över eller scrolla förbi det som inte intresserar dem. Det ställs därför ännu högre krav än tidigare på att ert kreativa innehåll ska fånga och behålla uppmärksamhet, för att även kunna skapa minnesintryck som senare kan påverka deras varumärkesval.  

Så frågan alla marknadsförare behöver ställa sig själva är: Utnyttjar jag fullt ut kraften i mitt varumärkes tillgångar – mina brand assets? 

Brand Assets kan vara allt från visuella färger, logotyper, karaktärer, kändisar, ljudenheter och musik, dofter/smaker vid användning av varumärket till själva produkterna.

Några exempel på detta är visuella färger och logotyper som Mastercards röda och gula överlappande cirklar, eller karaktärer som ICA-Stig. 

Även om mycket har sagts om deras roll, är mindre känt om styrkan i effekterna av Brand Assets. Ladda gärna ner vår rapport The Power of You, där vi genom en Ipsos-metaanalys av över 2 000 delar av videoinnehåll har undersökt sambandet mellan effektivitet och närvaro eller inte av varumärkestillgångar. 

Våra tre huvudrekommendationer utifrån studien är: 

  • Närvaron av varumärkestillgångar är starkt kopplad till positiva effekter av uppmärksamhet för ert varumärke; mer än genom att bara visa eller prata om varumärket. 
  • Varumärkestillgångar som utnyttjar din kraft, såsom karaktärer och ljudvarumärkeskoder, är mer effektiva än tillgångar som hämtas från en bredare kultur, såsom kändisar och musik. 
  • Även om ljudtillgångar används mindre frekvent, är de i genomsnitt mer effektiva än många visuella tillgångar, vilket tyder på att varumärken kan utnyttja möjligheten med ljud för att förbättra den varumärkesuppmärksamheten på ens videoinnehåll över tid. 

Gör en Brand Assets Evaluation med Ipsos 

Varje varumärke har unika tillgångar – de särdrag och attribut som gör det igenkännbart och älskat. Men vet du vilka av dina tillgångar som verkligen gör skillnad? Upptäck kraften i ditt varumärke med Ipsos unika verktyg! Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte för att se hur vi kan hjälpa just dig att få ut det mesta av ditt varumärkes brand assets. 

🔍 Djupgående Analys: 

Med vårt unika verktyg erbjuder vi en djupgående analys av ditt varumärkes tillgångar. Vi hjälper dig att identifiera vilka tillgångar som ger mest värde nu, vilka som har potential att bli stora i framtiden och vilka som kanske bör lämnas bakom för att hålla ditt varumärke skarpt och fokuserat. 

🎯 Fokusera dina Insatser: 

Förstå vilka av dina varumärkestillgångar som har störst påverkan på ditt varumärke. Fokusera dina ansträngningar och investeringar där de ger mest avkastning. 

📈 Stå stark mot konkurrenterna: 

Hur står sig ditt varumärke mot konkurrenterna? Vårt verktyg ger dig en inblick i hur du presterar jämfört med andra aktörer på marknaden. Få värdefulla insikter om hur dina tillgångar påverkar ditt varumärkes image och nyckel-KPI:er. 

👊 Ta Steget mot Framgång: 

Varje framgångsrikt varumärke behöver en stark grund. Låt oss hjälpa dig att bygga den grund som ditt varumärke behöver för att nå toppen. 

💡 Låt inte ditt varumärke lämna något åt slumpen.

Välj Ipsos och gör ditt varumärke till en vinnare.

Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation!

Medie & varumärkes kommunikation