InnoTest - Minska era risker, bli mer framgångsrika med era innovationer

Med InnoTest kan ni utvärdera era innovationer - från idéer till utvecklade koncept. Förstå potentialen hos de olika innovationerna och hitta vinnarna.

Utvärdera era innovationer från idéer till fullständiga koncept. InnoTest är ett BSci-baserat verktyg med tester baserade på val i en konkurrensutsatt miljö. Det är ett konsumentcentrerat test med validerade KPI:er som gör att du kan förstå potentialen i din innovation.

Nu också tillgänglig på vår digitala plattform ipsos.digital

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag!

innotest

 

 

Nya metoder