Insight Cloud

Insight Cloud är en ständigt tillgänglig plattform som skapar insikter från flera källor och återuppfinner hur dessa insikter kopplas ihop, socialiseras och aktiveras.

Vad är syftet?

Med Insight-molnet i din forskningsplanering och dina aktiveringsprocesser kan du få ut så mycket mer av din forskning. Här är några exempel på vad du kan göra:

Fatta snabbare beslut och få ut initiativ på marknaden snabbare.

Se på kunskap utifrån ett affärsperspektiv.

Skapa en lärande kultur och koppla ihop olika experter som tänker bättre tillsammans.

Förstå vad du har lärt dig i andra delar av företaget och undvika att upprepa projekt.

Spara tid och resurser med snabb tillgång till den viktigaste kunskapen.

Hur fungerar det?

Vi utformar, installerar och utbildar användare om hur man använder det anpassade Insight-molnet. Sedan hjälper Ipsos dig att omvandla din sociala och sekundära forskning till berättelsedrivna, multi-mediainsikter. Gränsöverskridande projektinsikter kopplas ihop och kontextualiseras och därefter får viktiga intressenter tänka tillsammans. Växande intelligens syntetiseras och aktiveras sedan genom verkstäder och upplevelser.

Insight-molnet kan vara fristående eller användas för att utnyttja befintliga kunskapshanteringssystem.

Varför är vår lösning unik?

Det finns mer information än någonsin tidigare och ett växande behov av att gå längre än till bara information – till inspiration. Insight-molnet både inspirerar och ger en inblick i livet genom Ipsos unika service. Vi utnyttjar tekniken, och allra viktigast, anlitar rätt människor, för att förstå informationen och bygga upp gemensamma insikter, som kunderna och deras partnerorgan kan använda för att aktivera insikter tillsammans och stimulera kreativitet, innovation och vinnande idéer inom organisationen.

 

Nya metoder