Internationella Kvinnodagen: Fortsatt stöd för jämställdhet mellan könen, men allt fler tycker att det sker på männens bekostnad

Ipsos släpper nu en ny global undersökning med 32 länder där frågor kopplade till Internationella Kvinnodagen undersökts. Undersökningen har skett i samarbete med det Globala Institutet för Kvinnligt Ledarskap på King’s College London.

Vi har fortfarande en bit kvar innan vi uppnått jämställdhet mellan könen, med nästan sju av tio (68 %) som säger att det råder ojämlikhet mellan kvinnor och män i termer av social, politisk och/eller ekonomiska rättigheter i sitt land.
Men det finns positiva tecken. Jämfört med åren innan Covid-pandemin, råder det en högre optimism om att jämställdhet kommer att vara uppnått under ens livstid (53 % 2023 mot 47 % 2019), hälften tror också att livet är bättre för dagens unga kvinnor än för föregående generation, och en växande andel (cirka 4 av 10) beskriver sig själva som en feminist.
internationella kvinnodagen ipsos

Men resultaten visar också på en växande motreaktion mot rörelsen för större jämställdhet. Återigen jämfört med tiden innan Covid-pandemin, så är det fler människor som tycker att det har gått tillräckligt långt med jämställdhet redan, och fler tycker män uppmanas att göra för mycket. Hälften tror också att steg mot kvinnors jämställdhet leder till diskriminering av män, och mer allmänt finns det något mindre förtroende för att livet idag är bättre för unga män än vad det är för unga kvinnor.
Ändå ser man att manliga allierade är en nyckelfaktor för att uppnå jämställdhet - med 6 av 10 som fortsatt tror att vi inte kommer uppnå jämställdhet utan att män vidtar åtgärder. Från en mer optimistisk synvinkel så tror drygt hälften (53 %) att jämställdhet kommer att vara bra för både män och kvinnor.
Vardagsincidenter av diskriminering är fortfarande alltför vanliga, med två av fem personer (43%) som observerat eller upplevt sexistiska kommentarer från vänner eller familj, diskriminering på jobbet eller sexuella trakasserier förra året.
internationella kvinnodagen ipsos

Medan de flesta säger att de kan vidta åtgärder för att bekämpa ojämställdhet och diskriminering, finns det fortfarande för en del hinder som måste överkommas. Detta handlar delvis om att övervinna känslor av maktlöshet och bristande medvetenhet om vad man ska göra, men också människors rädsla för vad som kommer att hända med dem om de talar om jämställdhet och kvinnors rättigheter – en oro som har växt sedan 2017. Det råder också tydliga generationsskillnader vad gäller hur trygg man är i att uttrycka sig kring jämställdhet och kvinnors rättigheter, där de yngre generationerna är mer oroliga för negativa konsekvenser. 

internationella kvinnodagen ipsos

Läs mer och se alla länders resultat i den fulla rapporten HÄR


Några globala resultat:

 

  • 7 av 10 (68%) håller med om att det finns ojämlikhet mellan män och kvinnor när man kollar på sociala, politiska och/eller ekonomiska rättigheter i de olika länderna, en liten minskning från 2017.
  • Däremot så säger hälften (54%) att när det kommer till kvinnors lika rätt så har det gått tillräckligt långt i det egna landet – en åsikt som gradvis ökat sen 2019.
  • Det finns viss oro om hur jämställdhet påverkar män, där hälften (54%) anser att män förväntas göra för mycket för att stötta jämställdhet – även det en åsikt som ökat sen 2019. 
  • Trots det så håller 3 av 5 (62%) med om att det finns saker de kan göra för att främja jämställdhet, där nästan lika många (56%) som uppger att de har agerat på minst ett sådant sätt under det senaste året. 
  • Men det finns vissa hinder och mer än 1 av 3 (37%) uppger att de är rädda för att visa sitt stöd för kvinnors rättigheter och jämställdhet för att de är oroliga för vilka konsekvenser det kan få – där andelen är högre nu än 2017.

Samhälle