Ipsos släpper Global Trends 2023: möjligheter och utmaningar i en tid av kris(er).

Samtidigt som vi går in i 2023 så går vi också in i en samtid fyllt av kriser på flera fronter. Den största Global Trends-undersökningen någonsin, från det globalt ledande insiktsföretaget Ipsos, visar att globalt sett så anser 74% att deras myndigheter och regeringar kommer göra för lite för att hjälpa människor under de kommande åren.

Författare
  • Billie Ing Global Head, Trends & Foresight, Ipsos Strategy3
  • Ben Page Ipsos, UK
Get in touch

Alla de stora utmaningarna som människor står inför ger företag och institutioner ett tydligt mandat att erbjuda planer och lösningar, vilka kommer att skilja sig från marknad till marknad. Ändå anser mindre än hälften att deras lands regering (36 %) eller företag (45 %) är bra på att planera långsiktigt för framtiden.

Få tillgång till hela rapporten

Vad ska företag och organisationer se upp för under 2023?

Vår studie – som består av 48,000 svar över 50 marknader, vilket täcker 70% av världen och 87% av BNP -visar på tydliga trender att följa och förbereda sig inför:

1. En växande spänning mellan det globala och det lokala

Även om många pratat om en ”avglobalisering”, så tror ändå sex av tio personer över världen att globalisering är bra för dom personligen (62%) och för deras land (66%). Över det senaste decenniet har denna siffra sakta stigit – även när geopolitiska spänningar har förvärrats.

2. Åtta av tio instämmer i att vi är på väg mot en miljökatastrof om vi inte förändrar våra vanor snabbt

Vad det inte råder konsensus om är hur vi ska åtgärda detta – och även vid så höga nivåer av oro så är det över hälften som anser att forskare inte vet vad de pratar om när de pratar om miljö- och klimatproblem.

3. Trots globala uppdelningar och gränsdragningar visar Ipsos Global Trends att människor har tydliga förväntningar på varumärken och företag

De flesta anser att företag kan vara en positiv kraft - 80% instämmer i att varumärken kan tjäna pengar och verka för en god sak på samma gång. Men ändå litar inte 53% på att ledande företag berättar sanningen, och nästan två tredjedelar säger att de försöker köpa produkter från varumärken som agerar ansvarsfullt även om det kostar mer (64%).

4. Mitt i den ökande efterfrågan på reglering av ”teknikjättarna” så fruktar sex av tio att tekniska framsteg förstör våra liv

Samtidigt säger 71% att de inte kan föreställa sig livet utan internet; detta visar på den ”kognitiva polyfasi” som så många av oss upplever när vi tänker på teknik. En större andel (81%) är fortfarande beredda att förlora lite personlig integritet till följd av vad ny teknik kan göra.

5. Trots dystra globala framtidsutsikter så känner vi oss säkra och trygga inför våra egen framtid

Vår optimism är tydligt partisk; medan bara 31% är optimistiskt inställda till framtiden för vår värld i stort, så känner sig drygt hälften lyckliga (57%) och 59% är optimistiska om hur 2023 kommer att se ut för dem själva och deras familj.

Att fatta rätt beslut i en ”polykris”

"Att navigera genom "the Twitchy Twenties" betyder att detaljerna är viktiga", säger Ben Page, global VD för Ipsos. "Hur kan varumärken, regeringar och individer arbeta tillsammans för att lösa de många kriser som det globala samhället står inför och bygga vidare på det personliga hoppet och optimismen vi ser?"

Ipsos Global Trends 2023 tillhandahåller den information som behövs för att fatta beslut för en rad möjliga och troliga framtidsscenarier. Vi presenterar de makrokrafter som kommer att forma det kommande decenniet, granskar de förändringar vi ser i vårt ramverk för globala trender och föreslår sätt att reagera och bygga motståndskraft.

Vår rapport berättar en historia från en översiktlig nivå. För en djupare dykning i demografiska skillnader, skillnader mellan länder och regioner samt sektor- eller marknadsspecifika insikter, kontakta oss gärna för en anpassad analys av denna otroligt rika datakälla.

Få tillgång till hela rapporten


Om undersökningen

Ipsos intervjuade 48 541 personer i åldern 16+ mellan september och november 2022. På de flesta marknader genomfördes undersökningen online med personer i åldern 16-75 eller 18-75. Andra metoder användes dock på fyra marknader där tillgång till internet är lägre: I Nigeria, Pakistan och

Zambia genomfördes undersökningen ”face-to-face”, medan undersökningen i Kenya gjordes via telefon.

På varje marknad viktas data för att säkerställa att urvalets sammansättning återspeglar den vuxna befolkningen enligt den senaste populationsstatistiken, på faktorer som ålder, kön och utbildning. De övergripande globala siffrorna som presenteras i den här versionen och rapporten är inte viktade efter befolkningsstorlek utan är ett genomsnitt för alla 50 marknaderna. Alla undersökningar är föremål för ett brett spektrum av potentiella felkällor.

Författare
  • Billie Ing Global Head, Trends & Foresight, Ipsos Strategy3
  • Ben Page Ipsos, UK

Samhälle