Ipsos Update – December 2021

Den här månadens upplaga innehåller berättelser om hur globala värderingar håller på att förändras, internationella hot och reaktioner, klimatkonferensen COP26, dagens detaljhandelsmiljö samt olika perspektiv på kvinnors varierade upplevelser.

Utforska en rad ämnen i vår månatliga sammanfattning av den senaste forskningen och tankar från Ipsos runt om i världen.

I den här upplagan:

Globala trender 2021: Hur mycket har globala värderingar förändrats på grund av pandemin? Mindre än vi kanske hade förväntat oss föreslår den senaste delen av vår globala undersökningsserie. "Aftershocks and Continuity’" avslöjar en ökande oro för klimatförändringar bland allmänheten och en önskan hos företag att ta sitt ansvar gällande koldioxidminskning och sociala problem.

Klimatförändringar och COP26: Ipsos var stolta över att vara närvarande vid COP26 i Glasgow och kunnaanvända vår data från hela världen för att slå hål på tre myter kring klimatförändringar. Vi lyfter fram nyckelpunkterna och granskar också några av våra klimatrelaterade opinionsundersökningar från tidpunkten för toppmötet, som täcker den allmänna opinionen, klimatvänliga beteendeförändringar och en podcast om själva konferensen.

Internationella hot och responser: I en serie undersökningar från 28 länder undersöker vi attityder till dagens hot, granskar medborgarnas bedömningar av hur väl deras regeringar kan bemöta dessa och utforskar deras syn på internationella institutioner.

Kanalprestandahantering: Vår senaste artikel tar upp de grundläggande frågorna som uppstår när man hanterar prestandan för en organisations fysiska kontaktcenter och digitala kanaler. Vi lyfter fram tre områden att fokusera på.

Undersökning av användarupplevelser: Den snabba accelerationen av näthandeln har också skapat friktion inom e-handeln. Den här artikeln identifierar fem vanliga shoppingbarriärer tillsammans med reflektioner över hur UX-forskning kan hjälpa till att övervinna dem.

Värdet av insikter: Den andra artikeln i vår "Future of Insights"-serie presenterar nytänkande om hur forskning verkligen kan inspirera företagstillväxt. Här visar vi när och hur man kvantifierar effekten av insikter.

Kvinnor i fokus: Med fokus på kvinnors upplevelser undersöker vi Ipsos forskning för UN Women om våld mot kvinnor. Vi utforskar också vad det innebär att vara kvinna genom en kulturell lins.

Ipsos Update för december 2021 innehåller också en titt på säsongsbetonad shopping genomförd av vårt forskarteam för social intelligens, höjdpunkterna i vår Reputation Council-forskning, Ipsos senaste podcaster och det bredare överblicken från vår opinionsundersökning från hela världen.

 

Samhälle