Ipsos Update - Oktober 2021

Globala risker, förtroende för forskning, virtuell verklighet och Tysklands globala inflytande är bara några av de ämnen som presenteras i denna månads sammanställning av forskning och analyser från Ipsos runt om i världen.

Ipsos Update - October 2021En känsla av närvaro: Virtuella och augmenterade verkligheter är så mycket mer än "nya spännande leksaker". I samband med en alltmer digital värld, utforskar vi hur användningen av alltmer fängslande upplevelser kan generera starkare forskningsinsikter.

Glappet mellan varumärke och upplevelse: Hur kan varumärkens löften och kundens verkliga upplevelse anpassas bättre? Vårt nya integrerade mätsystem fokuserar på denna viktiga mötespunkt, för att göra det möjligt för organisationer att uppnå positiva resultat.

Förtroende för forskning: Att säkerställa respondenternas förtroende är en vital del för att kunna leverera tillförlitlig och pålitlig marknadsundersökningsdata. Denna nya artikel utforskar hur man främjar förtroende, uppmuntran och motivation bland forskningsdeltagare.

Globala risker: En fördjupad studie om den utvecklande uppfattningen av nya risker visar att klimatförändringarna återgår till toppen av den globala riskrankningen. Den bygger på åsikter och synpunkter från experter inom riskhantering och opinion runt om i världen.

Vad oroar världen?: Vi tittar på de senaste resultaten gällande 28 länders nuvarande problem i kontrast med 18 månaders spårning av allmänhetens oro under pandemin. Ytterligare analyser från våra lokala experter undersöker hur Covid-19 har förändrat förutsättningarna. 

Ekonomisk återhämtning i Latinamerika: Vi samlar uppfattningar från latinamerikanska opinionsbildare kring de viktigaste utmaningarna som regionen står inför de kommande månaderna, inklusive deras förväntningar på hur lång den ekonomiska återhämtningen kan komma att ta.

Globala åsikter kring abort: En betydande majoritet i 27 länder anser att abort borde vara tillåtet, men åsikterna är inte lika konsekventa över hela världen. Kvinnor är mer benägna än män att tycka att abort bör tillåtas under alla omständigheter.

Tyskt ledarskap: När det tyska valet 2021 närmade sig, vilket betydde slutet på Angela Merkels politiska karriär, frågade vi medborgare i 25 länder om deras åsikter hur hennes ledarskap har påverkat deras land, Europa och världen.

Samhälle