Ipsos växlar upp med två nya starka och strategiska rekryteringar

Både undersökningsbranschen och Ipsos har genomgått stora strategiska förändringar de senaste åren. Och med en aldrig sinande ökning av både data och konkurrenter på marknaden blir den strategiska rådgivningen och analysen allt viktigare.

Ipsos växlar upp med två nya starka och strategiska rekryteringar

”Här har Ipsos alltid haft en stark position men nu växlar vi upp ytterligare genom två mycket strategiska rekryteringar. Tillsammans med befintligt team vill vi kunna möta kundernas behov av att både identifiera vilka insikter man behöver samt att kunna ta våra leveranser till nästa nivå genom strategisk varumärkesrådgivning. Därför välkomnar vi Katarina och Andreas.”

Fredrik Hallberg – Sverigechef Ipsos

 

Katarina Slotte har 20 års erfarenhet från insiktsarbete med fokus på varumärken. Hon har drivit strategiskt insiktsarbete både på kundsidan hos The Absolut Company och MTG och har en lång och bred researchbakgrund från konsultroller hos Nepa och TNS. På Ipsos kommer Katarina att leda teamet inom Market Strategy & Understanding (som Service Line Leader) och säkerställa fortsatt högkvalitativ strategisk kompetens och leverans ut mot Ipsos kunder.

 

Andreas Lindholm har över tio års erfarenhet som varumärkesstrateg och har jobbat med stora globala kunder inom en mängd olika kategorier. Han har drivit stora varumärkesprocesser, från insikt till implementering och kommer på Ipsos vara konsultchef inom Market Strategy & Understanding.

 

nya rekryteringar

Vi säger hjärtligt välkomna till våra nya kollegor!