Kvinnor i reklam

Kraften i positiv representation för ett bättre samhälle och ett mer framgångsrikt varumärke.

Media och reklam spelar en viktig roll i vår kultur i hur de reflekterWIA POV coverar dem sociala normerna i vårt samhälle. Tre av fyra personer är eniga om att marknadsföring har förmågan att styra och utforma hur vi uppfattar varandra. Representationen av kvinnor i reklam har ändrats genom årtiondena. 50- och 60-talet porträtterade kvinnor i köket eller som någon som bara tog hand om barnen medan 70- och 80-talet porträtterade dem som sexsymboler eller ouppnåbara versioner av perfektion. 

Nio av 10 flickor säger att de idag jämför sig själva med bilder de ser i media, vilket gör det viktigt att varumärken och marknadsförare tar ansvar för att representera kvinnor på ett modernt och positivt sätt.

Förutom att göra det rätta gentemot samhället, finns det en fördel med att ändra skildringen av kvinnor i reklam för varumärken när det kommer till sin egna kreativa effekter?

Kan varumärken, samtidigt som de gör något bra för samhället också förbättra sina affärsresultat?

I denna artikeln har Ipsos sökt en bättre förståelse om varumärken drar nytta av att ha en tydlig positiv och modern kvinnlig representation i sina reklamer. Viktiga upptäckter i artikeln inkluderar:

  • När marknadsföring skildrar kvinnor positivt, finns det en ökad chans att ha en positiv påverkan på det långsiktiga varumärkesförhållandet samt även på en kortsiktig förändring i beteende. 
  • Rollen och skildringen av kvinnor i marknadsföring kan påverka attityderna kring utvecklingen av reklam.
  • Det finns kategorispecifika lärdomar att ta del av gällande en positiv kvinnlig representation i marknadsföring. 

Läs Women in Advertising av Jill Urlage för att ta del av hur den positiva skildringen av kvinnor i marknadsföring är viktigt, både för samhället och för varumärkesutveckling.

Medie & varumärkes kommunikation