Ledarskapskopplingar 2017: HR driver affärsomvandling

Genomgår din organisation för närvarande en transformation? Svaret från den klara majoriteten av HR-ledare vi pratade med var ett bestämt "ja". Och de få som sa att de för närvarande inte befann sig i en period av faktisk förvandling kände att de utvecklades eller förändrades på något sätt.

Författare
  • Sean Mills Ipsos Loyalty, UK
Get in touch

Takten i den förändringen är obeveklig. Vi vet alla varför: politisk omvälvning, ekonomisk osäkerhet, globalisering, den digitala explosionen. Alla dessa faktorer har lett till förändrade marknadsplatser och kundkrav, en önskan om ökad effektivitet och behovet av att skära igenom komplexiteten för att bli mer agil.

I takt med att arbetsvärlden förändras fortsätter rollen som HR-professionell att utvecklas. I den här rapporten utforskar vi den roll som HR spelar i organisatorisk transformation, och ger några rekommendationer för att sätta människor i centrum.

Vi vill tacka alla HR-ledare som är inblandade i vår forskning om Leadership Connections. De kom från ett brett spektrum av branscher, inklusive bank och finans, konsumentvaror, välgörenhetsorganisationer, myndigheter, gästfrihet, detaljhandel och telekom. Deras bidrag är ovärderligt för att skapa en rik förståelse för utmaningarna med transformation, och identifiera de kritiska elementen som kan säkerställa hållbar framgång.

När du har läst rapporten, varför inte gå med i diskussionen på Twitter med hashtaggen #LeadershipConnections? Vi vill gärna höra dina synpunkter.

Författare
  • Sean Mills Ipsos Loyalty, UK